Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. 

Poliklinikalla suunnitellaan yhteistyössä potilaan kanssa tutkimukset ja syöpähoidot sekä jatkoseuranta. Solunsalpaajahoidot toteutetaan päiväsairaalassa.Tarvittavat sädehoidot toteutetaan sädehoitoyksiköissä pääasiallisesti Oulussa  ja Kuopiossa.
Hoitoon liittyvissä tukipalveluissa ohjaavat erityistyöntekijät: kuntoutusohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, sairaalapastori ja sosiaalityöntekijä.
Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja seuranta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa joko syöpätautien poliklinikalle tai muuhun terveydenhuollon yksikköön.

Omasote: https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä syöpätautien ja palliatiivisella poliklinikalla.

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi-ja-kokemuksesi-sosiaali-ja-terveyspalveluista

Yhteystiedot:
Poliklinikka sijaitsee vanhan sairaalan pohjakerroksessa.
Puh.  044 797 4410  kanslia, fax 08 7180090

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen konsultaatiopoliklinikka toimii ensikäyntipainotteisesti ja antaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueelle parantumatonta, etenevää syöpä- tai muuta sairautta sairastavan potilaan hoitolinjauksissa ja oirehoidossa.

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä sairaalan muista yksiköistä tai terveyskeskuksista tai aika varataan hoitokäyntien yhteydessä. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja -seuranta pyritään sairautta jarruttavien hoitojen päätyttyä järjestämään perusterveydenhuoltoon, mikäli kyseessä on etenevä sairaus.

Toimintaan kuuluvat poliklinikkavastaanotto kahtena päivänä viikossa, puhelinkonsultaatio sekä vuodeosastokonsultaatiot Kainuun keskussairaalan yksikössä. Vastaanottopäivät ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Toimimme lääkäri-hoitajatiiminä, lisäksi hyödynnämme tarvittaessa erityistyöntekijöiden osaamista.

Palliatiivisen poliklinikan tilat sijaitsevat syöpätautien poliklinikan tiloissa.

Lähete osoitetaan perusterveydenhuollosta sähköisellä lähetteellä syöpätautien poliklinikalle/palho.

Omasote: https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä syöpätautien ja palliatiivisella poliklinikalla.

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi-ja-kokemuksesi-sosiaali-ja-terveyspalveluista

Yh­teys­tie­dot:


Puh. 044 797 4410, fax 08 7180090 

Palliatiivinen hoitaja, puh. 044 7975212

Syöpätautien poliklinikalla ja palliatiivisella poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Osoite:
Kainuun keskussairaala, vanha sairaala
Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka, P-kerros
Sotkamontie 13
87300 Kajaani