Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka tuottaa syöpätautien erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja kainuulaisille ja muille asiakkaille. 

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä sairaalan muista yksiköistä tai perusterveydenhuollosta.

Poliklinikalla suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä potilaan kanssa tutkimukset ja syöpähoidot sekä seuranta. Tarvittavat sädehoidot toteutetaan sädehoitoyksikössä esim. Oulu, Kuopio ja Joensuu.

Hoitoon liittyvissä tukipalveluissa ohjaavat erityistyöntekijät: kuntoutusohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, sairaalapastori ja sosiaalityöntekijä.

Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja seuranta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa muuhun terveydenhuollon yksikköön.

Syöpätautien poliklinikka on avoinna maanantai - torstai klo 8 - 16 ja perjantai klo  8 - 15.

Toiminnastamme voitte antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi-ja-kokemuksesi-sosiaali-ja-terveyspalveluista

Yhteystiedot:
Puh.  044 797 4410  kanslia

Omasote: https://omasote.kainuu.fi/

Syöpätautien poliklinikalla on käytössä Omasote ja hoitohenkilökunta avaa linkin palveluun.

 

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen konsultaatiopoliklinikka toimii ensikäyntipainotteisesti ja antaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueelle parantumatonta, etenevää syöpä- tai muuta sairautta sairastavan potilaan hoitolinjauksissa ja oirehoidossa.

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä sairaalan muista yksiköistä tai terveyskeskuksista tai aika varataan hoitokäyntien yhteydessä. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja -seuranta pyritään sairautta jarruttavien hoitojen päätyttyä järjestämään perusterveydenhuoltoon, mikäli kyseessä on etenevä sairaus.

Toimintaan kuuluvat poliklinikkavastaanotto kahtena päivänä viikossa, puhelinkonsultaatio sekä vuodeosastokonsultaatiot Kainuun keskussairaalan yksikössä. Toimimme lääkäri-hoitajatiiminä, lisäksi hyödynnämme tarvittaessa erityistyöntekijöiden osaamista.

Palliatiivisen poliklinikan tilat sijaitsevat syöpätautien poliklinikan tiloissa.

Lähete osoitetaan perusterveydenhuollosta sähköisellä lähetteellä syöpätautien poliklinikalle/palho.

Vastaanottopäivät ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.

 

Yh­teys­tie­dot:


Puh. 044 797 4410  

Palliatiivinen hoitaja, puh. 044 7975212

Syöpätautien poliklinikalla ja palliatiivisella poliklinikalla otetaan käyttöön takaisinsoittojärjestelmä 1.10.2020 alkaen. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Osoite:
Kainuun keskussairaala, vanha sairaala
Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka, P-kerros
Sotkamontie 13
87300 Kajaani