Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilapäisen lasten-/kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille. Apu voi olla esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua ja imurointia. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Pitkäkestoinen palvelu edellyttää palvelutarpeen arviota ja asiakassuunnitelmaa. Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen. Kotikäynnit kirjataan asiakastietojärjestelmään. 

Palvelua myönnetään seuraavien seikkojen perusteella

 • raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä tarve 
 • äkillinen elämäntilanteen muutos perheessä (esimerkiksi perheen jäsenen sairastuminen tai avio-/avoero) 
 • vanhemman tilapäinen uupumus tai väsymys 
 • vanhemman sairaus tai tapaturma ja toipuminen 
 • lasten tai vanhemman terapia- ja lääkärikäynnit 

Palvelua ei voida myöntää seuraavien seikkojen perusteella

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta 
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 
 • vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen 
 • ajoneuvokuljetuksiin 
 • kun oikeus palveluun on muun lainsäädännön kautta (esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, päivähoito)  

Palvelun kesto 

 • lyhytkestoinen kotipalvelu 1–3 kuukautta 
 • palvelun tiheys 1–2 kertaa viikossa ja käynnin pituus 2–4 tuntia 
 • kertaluontoisessa palvelussa 1–3 päivää enintään kahdeksan tuntia kerralla 
 • pitkäkestoinen kotipalvelu, kun palveluntarve jatkuu säännöllisenä yli kolme kuukautta

 Asiakasmaksut 

 • 5 €/tunti viiteen (5) tuntiin asti 
 • 5 tuntia tai yli 25 €/päivä 
 • yli 3 kk kestävän säännöllisen kotipalvelun maksu määräytyy perheen henkilömäärän ja tulojen mukaan 

Maksua ei peritä, jos

 • perhe saa toimeentulotukea 
 • perheen lapsi on päivähoidossa 
 • kyseessä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi 
 • perheen toimittamien tulotietojen perusteella maksua ei voida määrätä 

Lapsiperheiden kotipalvelun pynnöt: 
Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi  
Toimistosihteeri Sinikka Toivanen 
puh. 044 797 4434 
Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani 

Kuhmo ja Sotkamo 
Kotipalvelutyöntekijä Sisko Seppänen 
puh. 044 797 4387 
Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo 

Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Kotipalvelutyöntekijä Sari Juntunen 
puh. 044 797 4386 
Välskärinkuja 1, 89600 Suomusalmi 

Lisätiedot:
perhetyön päällikkö Anne Lukkari, puh. 044 710 0375,
sähköpostiosoite: anne.lukkari@kainuu.fi