Omien tietojen korjaaminen

Kainuun sote on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Asiakkaan/potilaan vaatiessa asiakirjamerkintöjen tai asiakastietojen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen tai ovatko tiedot hoidon tai asiakassuhteen kannalta tarpeellisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltujen hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin eri mieltä. Virheelliseksi ei myöskään katsota merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä vallinnutta käsitystä, vaikka myöhemmin esim. aiemmin kirjattu diagnoosi osoittautuisi virheelliseksi.

Asiakas/potilastietojen korjaaminen laitetaan vireille kirjallisella tiedonkorjaamisvaatimuksella.