Suun terveydenhuollon palveluseteli

Kainuun sote -kuntayhtymässä on käytössä suun terveydenhuollon palveluseteli. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä potilaiden valinnanvapautta. Palvelusetelin saanut asiakas voi hakeutua yksityisen palvelun tuottajan palvelujen piiriin.

Mikä palveluseteli on?

Kainuun sote -kuntayhtymä tukee palvelusetelillä asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palveluiden maksamisessa. Palveluseteli voidaan myöntää kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaalle. Jos asiakas ei halua palveluseteliä, hänet hoidetaan terveyskeskuksessa. Saadusta palvelusta asiakkaalle jää maksettavaksi palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa

Palveluseteliä voidaan tarjota yli 18-vuotiaille suun terveydenhuollon kokonaishoitoon. Asiakas hakeutuu terveyskeskuksen hammashoitolaan, jossa hammaslääkäri määrittää asiakkaan hoidon tarpeen, tekee hoitosuunnitelman sekä kustannusarvion. Jos asiakas soveltuu Kainuun sote -kuntayhtymän määrittämällä tavalla palveluseteliasiakkaaksi, hammaslääkäri tarjoaa palveluseteliä. Palvelusetelin hyväksynyt asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan ja hakeutuu tämän hoitoon. Palveluntuottajat on valittu kuntayhtymän toimesta. Palveluseteliä voi käyttää vain terveyskeskuksen hammaslääkärin määrittelemään hoitoon. Palveluseteli ei kata asiakkaan ja yksityisen palveluntuottajan keskenään sopimia hoitoja tai toimistomaksuja. Palvelusetelin vastaanottaminen katsotaan suostumukseksi potilastietojen luovuttamiseen yksityiselle palvelun tuottajalle. 

Palveluntuottaja

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi.docx 
Palvelusetelisääntökirja.pdf
Suunterveydenhuollon palvelusetelihinnasto

 

Yksityiset palveluntuottajat

PlusTerveys Oy : Hammaslääkärikeskus Pulpa
Lönnrotinkatu 8 B 5 , 87100 Kajaani
        Hammaslääkärit :
        Seppo Pääkkönen puh. 08 623322
        Kristiina Kurtelius puh. 08 626253
        Kristina Peltokallio puh. 08 626253
 

PlusTerveys Oy: Oulun hammaslääkärikeskus
Isokatu 32 b, 90100 Oulu
        Hammaslääkäri:
        Markku Lohvansuu puh. 08 374444
 

Aijan Hammas
Kainuuntie 88, 88900 Kuhmo
        Hammaslääkäri:                               
        Joonas Nikkinen  puh.0400 889672 
        Suuhygienisti:
        Aija Porkka  puh.0400 889672 


Hammaslääkäri Tuomas Parkkinen 
        Hammasparatiisi
        Kangaskatu 10 , 88600 Sotkamo
        p. 040 4161710