Neuvonta ja ohjaus kunnittain

Aikuissosiaalipalveluissa voit asioida 
Omasoten kautta 24/7: omasote.kainuu.fi

 

Aikuissosiaalipalvelut on läsnä  Facebookissa. Yleisohjausta ilman henkilötietoja chatissa arkisin klo 13-14.

 

 


OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
 

HYRYNSALMI

Las­ku­tie 1
89400 Hy­ryn­sal­mi

Aikuissosiaalityö

Asiointi ajan­va­rauk­sel­la. Pu­he­li­nai­ka ja ajan­va­raus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 710 4480

Sosiaaliohjaaja 044 797 0207

Sosiaalityöntekijä 044 797 4379

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 0761

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0445

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 777 3361

TYP

So­siaa­li­työntekijä  044 057 2509

TE-pal­ve­lut 029 503 9048
 

 

KAJAANI

Vä­li­ka­tu 21 B, 2.krs
87100 Ka­jaa­ni

Aikuissosiaalityö

Välikadun aukioloajat ma–pe klo 9-15. Kii­reel­li­nen so­siaa­li­työ il­man ajan­va­raus­ta ma–pe klo 9 -11, muulloin ajan­va­rauk­sel­la. Puhelinaika ja ajanvaraus ma – pe klo 13 -14 omalta työntekijältäsi. 

Jos et ole aiem­min asioi­nut ai­kuis­so­siaa­li­työs­sä tai si­nul­la ei ole omaa työn­te­ki­jää, voit ot­taa yh­teyt­tä 08 6156 7741 (ma-pe klo 13-14). 

Pu­he­li­nai­ka ja ajan­va­raus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­li­nen luo­to­tus 044 761 5433

Elä­ke­sel­vit­te­ly 044 744 3816

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 4103

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 4175

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0439

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0440

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0441

TYP

Lönn­ro­tin­ka­tu 5 B (2. krs), 87100 Ka­jaa­ni

So­siaa­li­työntekijä  044 710 1748

So­siaa­li­työntekijä  044 775 3762

Sosiaaliohjaaja  044 710 1929

Sosiaaliohjaaja  044 710 1797

Sosiaaliohjaaja 044 797 0441

Terveydenhoitaja  044 797 0653

TE-pal­ve­lut  0295 039 084

 

KUHMO

Kuh­mon per­he­kes­kus
Kai­nuun­tie 89
88900 Kuh­mo

Aikuissosiaalityö

Kii­reel­li­nen so­siaa­li­työ il­man ajan­va­raus­ta tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 9–10, muul­loin ajan­va­rauk­sel­la.

Pu­he­li­nai­ka ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 797 0316

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 797 5282

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 777 3018

So­siaa­li­työn­te­ki­jä 044 797 0363

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 4798

TYP

So­siaa­li­ohjaaja 044 797 4925

TE-pal­ve­lut: Kou­lu­ka­tu 6, 88900 Kuh­mo, 029 503 9088
 

 

PALTAMO

Salmelankuja 2 B
88300 Pal­ta­mo

Aikuissosiaalityö

Asiointi ajan­va­rauk­sel­la, ai­ka va­ra­taan pu­he­li­nai­ka­na.  Pu­he­li­nai­ka ja ajanvaraus ma – pe klo 13 – 14, numerossa 044 288 5303. Kii­reel­li­nen sosiaalineuvonta ma – pe klo 9 – 11, Välikatu 21 B, 2.krs, Kajaani.

Pu­he­li­nai­ka ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14:

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 715 9319 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 712 9306

TYP

So­siaa­li­työntekijä 044 710 1748 

TE-pal­ve­lut 0295 039 084

 

RISTIJÄRVI

Aho­lan­tie 25 
88400 Ris­ti­jär­vi

Aikuissosiaalityö

Asiointi ajan­va­rauk­sel­la, ai­ka va­ra­taan pu­he­li­nai­ka­na. 

Pu­he­li­nai­ka ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­lioh­jaa­ja  044 710 4480

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 715 9319

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0447

TYP

So­siaa­li­työntekijä  044 710 1748
TE-pal­ve­lut  0295 039 084


SOTKAMO

Sot­ka­mon per­he­kes­kus 
Kes­kus­ka­tu 9
88600 Sot­ka­mo

Aikuissosiaalityö

Kii­reel­li­nen so­siaa­li­työ il­man ajan­va­raus­ta ma ja pe klo 9–10, muul­loin ajan­va­rauk­sel­la. 

Pu­he­li­nai­ka ja ajan­va­raus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 777 3018

Sosiaaliohjaaja 044 797 0446

Sosiaalityöntekijä 044 797 4819

So­siaa­li­työn­te­ki­jä  044 797 0363

Toi­mis­to­sih­tee­ri  044 797 0088

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 4080

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 5287 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 750 2202

TYP
Sosiaaliohjaaja 044 797 0601

TE-pal­ve­lut 029 503 9088

 

SUOMUSSALMI

Suo­mus­sal­men per­he­kes­kus
Väls­kä­rin­ku­ja 1
89600 Suo­mus­sal­mi


Aikuissosiaalityö

Kii­reel­li­nen so­siaa­li­työ il­man ajan­va­raus­ta ma, ti ja pe klo 9–10, muu­lloin ajan­va­rauk­sel­la.

Pu­he­li­nai­ka ja ajan­va­raus ma–pe klo 13–14:

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 797 0677

So­siaa­lioh­jaa­ja 044 797 0207

So­siaa­li­työn­te­ki­jä 044 797 4379

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 0761

Toi­mis­to­sih­tee­ri 044 797 4010

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 777 3361 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 797 0445

TYP

Kaup­pa­ka­tu 20, 89600 Suo­mus­sal­mi
So­siaa­lityöntekijä 044 057 2509

TE-pal­ve­lut  029 503 9048
 

 

Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­ta vas­taa­vien yh­teys­tie­dot:


Vas­tuua­lue­pääl­lik­kö Päi­vi Aho­la-Ant­to­nen, 044 710 1792, pai­vi.aho­la-ant­to­nen@kai­nuu.fi

Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Vee­ra Rin­ne, 044 716 7036, vee­ra.rin­ne@kai­nuu.fi

Toi­meen­tu­lo­tu­ki­pääl­lik­kö Pau­la Tik­ka­nen, 044 797 4391, pau­la.tik­ka­nen@kai­nuu.fi

Palvelupäällikkö Maija Leinonen, 044 797 0277, maija.t.leinonen@kainuu.fi