Neuvonta ja ohjaus kunnittain

Aikuissosiaalipalvelujen puhelinpalvelu suljettu koko päivän ti 16.8. ja myös ke 17.8. klo 13 alkaen.
Pu­he­lin­pal­ve­lu toi­mii nor­maa­liin ta­paan jäl­leen to 18.8.2022 (klo 9-15).

 

Aikuissosiaalipalveluiden puhelinpalvelu palvelee numerossa 08 6156 7741. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-14. Muina aikoina kiireellisissä tilanteissa voit halutessasi soittaa sosiaalipäivystykseen 044 797 0676  tai hätäkeskukseen 112. Aikuissosiaalipalveluissa voit asioida myös Omasoten kautta 24/7: omasote.kainuu.fi.

 

Aikuissosiaalipalvelut on läsnä  Facebookissa. Yleisohjausta ilman henkilötietoja chatissa arkisin klo 13-14.


Yhteystiedot kuntien toimipisteisiin:

Hyrynsalmi

Las­ku­tie 1
89400 Hy­ryn­sal­mi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Ka­jaa­ni

Vä­li­ka­tu 21 B, 2.krs
87100 Ka­jaa­ni

​Kajaanin aikuissosiaalityön neuvonta (Välikatu 21 B, 2. kerros.) palvelee ilman ajanvarausta maanantaisin ja perjantaisin 9 – 11. Muuna aikana asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.
 

 

Kuh­mo

Kuh­mon per­he­kes­kus
Kai­nuun­tie 89
88900 Kuh­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Pal­ta­mo

Sal­me­lan­ku­ja 2 B
88300 Pal­ta­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Ris­ti­jär­vi

Aho­lan­tie 25 
88400 Ris­ti­jär­vi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Sot­ka­mo

Sot­ka­mon per­he­kes­kus 
Kes­kus­ka­tu 9
88600 Sot­ka­mo

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

Suo­mus­sal­mi

Suo­mus­sal­men per­he­kes­kus
Väls­kä­rin­ku­ja 1
89600 Suo­mus­sal­mi

Asiakkaita otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella.

 

 

Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­ta vas­taa­vien yh­teys­tie­dot:


Vas­tuua­lue­pääl­lik­kö Päi­vi Aho­la-Ant­to­nen, 044 710 1792, pai­vi.aho­la-ant­to­nen@kai­nuu.fi

Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä Vee­ra Rin­ne, 044 716 7036, vee­ra.rin­ne@kai­nuu.fi

Toi­meen­tu­lo­tu­ki­pääl­lik­kö Pau­la Tik­ka­nen, 044 797 4391, pau­la.tik­ka­nen@kai­nuu.fi

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mai­ja Lei­no­nen, 044 797 0277, mai­ja.t.lei­no­nen@kai­nuu.fi