Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjaajat tavoittaa  seuraavista kuntakohtaisista puhelinnumeroista.  Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Asiakasohjauksen kuntakohtaiset puhelinnumerot ovat maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00 

Asiakasohjaajien kuntakohtaiset puhelinnumerot:      

Hyrynsalmi      044 748 4893
Kajaani            044 748 4030
Kuhmo            044 748 4633
Paltamo          044 748 4893
Ristijärvi          044 748 4893
Sotkamo         044 748 4838
Suomussalmi  044 748 4392

Asiakasohjaajat  tavoittaa myös käymällä paikan päällä neuvontapisteissä. Asiakasohjaajat ovat neuvontapisteissä parillisina viikkoina Paltamossa, Ristijärvellä, Hyrynsalmella, Suomussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa. 

Kajaanissa asiakasohjaaja on tavattavissa joka keskiviikko klo 9 -12.

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSYLLÄ 2018

Kunnissa toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta iäkäs kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakasohjaajat ovat tavattavissa neuvontapisteissä seuraavasti.

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Kajaanin kaupungintalon neuvontapisteessä joka keskiviikko klo 9.00 – 12.00.

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Paltamon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta ikäihmisten päivätoiminnassa (Kanerva) Sairaalatie 7, joka toinen
maanantai klo 09.00 - 10.00.

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ristijärven asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Yhteispalvelupiste Kyläkaivossa, Aholantie 25, joka toinen
keskiviikko klo 9.00 - 10.00.

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Suomussalmen kirjastolla, Kiannonkatu 31, joka toinen
keskiviikko  klo 12.00 – 13.00

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Hyrynsalmen kunnantalolla, Laskutie 1, joka toinen torstai klo 9.00 – 10.00

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Kuhmon kirjastolla, Pajakkakatu 2, joka toinen maanantai klo 10.00–11.00

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Sotkamon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Turinatuvalla, Akkoniementie 9, joka toinen torstaisin klo 10.00 – 11.00

 

Tervetuloa!