Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjaajat tavoittaa  seuraavista kuntakohtaisista puhelinnumeroista.  Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Asiakasohjauksen kuntakohtaiset puhelinnumerot ovat maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00 

Asiakasohjaajien kuntakohtaiset puhelinnumerot:      

Hyrynsalmi      044 748 8192
Kajaani            044 748 4030
Kuhmo            044 748 4633
Paltamo          044 748 4893
Ristijärvi          044 744 8192
Sotkamo         044 748 4838
Suomussalmi  044 748 4392

Asiakasohjaajat  tavoittaa myös käymällä paikan päällä neuvontapisteissä. Asiakasohjaajat ovat neuvontapisteissä parillisina viikkoina. 

Neuvonta pisteet ovat avoinna syksyllä 2018

(seuraa myös paikkakuntasi paikallisia lehtiä)

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSYLLÄ 2018

(Aukioloajat tulevat sivuille syyskuun aikana)

Kunnissa toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta iäkäs kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakasohjaajat ovat tavattavissa neuvontapisteissä seuraavasti.

Huomaa Kajaanin ja Sotkamon muuttuneet päivät neuvontapisteiden aukioloajoissa.

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Kajaanin kaupungintalon neuvontapisteessä 3.1.2018 alkaen keskiviikkoisin klo 9.00 – 12.00.

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Paltamon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta ikäihmisten päivätoiminnassa (Kanerva) Sairaalatie 7, maanantaisin klo 09.00 - 10.00

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ristijärven asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Yhteispalvelupiste Kyläkaivossa, Aholantie 25, keskiviikkoisin  klo 10.00 - 11.00.

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Suomussalmen kirjastolla, Kiannonkatu 31, keskiviikkoisin  klo 12.00 – 13.00

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Hyrynsalmen kunnantalolla, Laskutie 1, maanantaisin  klo 10.00 – 11.00

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Kuhmon kirjastolla, Pajakkakatu 2, maanantaisin klo 10.00–11.00

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Sotkamon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Turinatuvalla, Akkoniementie 9, torstaisin klo 10.00 – 11.00

 

Tervetuloa!