Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSY 2020

Kunnissa oleville ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut ohjaus- ja neuvontapisteet toimivat ilman ajanvarausta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakasohjaajat ovat tavattavissa neuvontapisteissä alla olevina ajankohtina.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1

keskiviikkoisin 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. ja 23.12. klo 10.00 – 11.00

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13

16.9.2020 alkaen keskiviikkoisin klo 9.00 – 12.00.

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon kirjasto, Pajakkakatu 2

maanantaisin 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. ja 21.12. klo 10.00 – 11.00

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7

maanantaisin 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. ja 21.12. klo 09.00 – 10.00

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25

torstaisin 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., ja 10.12. klo 10.00 – 11.00

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9

torstaisin 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. klo 10.00 - 11.00

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31

keskiviikkoisin 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. ja 23.12. klo 12.00 – 13.00