Kiireellinen hammashoito ja päivystys

 

 

Arkipäivisin 

 • hammashoitolan aukioloaikana, ma-to klo 7.30-14.45 ja pe klo 7.30-14.15, ota yhteys oman asuinpaikan hammashoitolaan 
 • kiireellisissä asioissa yhteydenotot klo 7.30-10.00 välillä. Kiireettömissä asioissa yhteydenotot klo 10.00 jälkeen 
 • virka-ajan ulkopuolella, vain akuutissa tapauksessa, ota yhteys päivystävän sairaanhoitajan numeroon 116117 
   
 • kiireellistä ensiapua arkena tarvitset, jos sinulla on:
  • turvotus
  • suun/ leukojen alueen vamma tai tapaturma
  • kipu/ särky
  • verenvuoto, esim. poiston jälkeen, joka ei lakkaa 45-60 min. painesiteellä

Viikonloppuisin ja arkipyhinä

 • Päi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan po­ti­laat, joi­den hoi­toa ei ter­vey­den­ti­laa vaa­ran­ta­mat­ta voi­da siir­tää seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään
 • Ota yh­teys klo 9-10 päi­vys­tys ­nu­me­roon 040 651 46 96.
  Saat ajan päi­vys­tyk­seen, jo­ka toi­mii Kainuun keskussairaalassa.
 • Klo 10 jäl­keen yh­tey­de­not­to vain akuutissa tapauksessa päi­vys­tä­vän sai­raan­hoi­ta­jan numeroon 116 117
 • kiireellistä ensiapua viikonloppuna ja arkipyhänä tarvitset, jos sinulla on:
  • äkillinen kova kipu, joka häiritsee unta ja johon särkylääke ei enää auta
  • suun alueen verenvuoto, jota ei kotikonstein saa loppumaan
  • voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- ja nielemisvaikeuksia tai korkea kuume
  • pysyvän etuhampaan irtoaminen tapaturmaisesti
  • tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-, nielemis-, syömis- tai suun avaamis / -sulkemisvaikeuksi