Testaa terveytesi

Terveyskylä.fi

palvelussa on paljon erilaisia testejä talojen sisällä. Tutustu mm. seuraavien talojen testeihin:

Lastentalo:

Pohdi ja testaa

Meidän perheen päivärytmi

Meidän perheen ruokailutottumukset

Meidän perheen liikuntatottumukset

Nuortentalo:

Elämänhallintatesti nuorille

 

Mielenterveystalo.fi

Palvelusta löydät itsearviointityökaluja, jotka on tarkoitettu helpottamaan oman psyykkisen voinnin arviointia ja seurantaa. Kyselyiden tulokset ovat aina suuntaa antavia, eikä minkään yksittäisen kyselyn perusteella voida asettaa jonkin mielenterveyshäiriön diagnoosia.

 

Päihdelinkki.fi

Palvelussa on päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyviä testejä, jotka on tarkoitettu itsearvioinnin tueksi ja tilanteen kartoittamiseen. Niiden perusteella ei tehdä diagnoosia.