Perhekeskukset

Kainuussa monialainen perhekeskus on osa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelurakennetta. Jokaisessa kunnassa on perhekeskus tai perhekeskusverkosto. Perhekeskus kokoaa lapsiperheiden lähipalvelut yhteen. Perhekeskukseen kuuluvat palvelut ovat neuvolatoiminta, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola, koulupsykologipalvelu ja lastensuojelu. Ne ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa perheet voivat kokoontua ja joissa järjestetään vertaisryhmätoimintaa. Kuntien välillä voi olla eroja toiminnan sisällöissä ja siellä työskentelevissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisissa. Lisäksi tiimiin voivat kuulua kouluterveydenhuolto ja varhaiskasvatus. Myös erikoissairaanhoito verkottuu perhekeskukseen luonnollisesti. Perhekeskukset toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Tavoitteet

Perhekeskus on avoin kaikille lapsiperheille. Perhekeskus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä ja tarjoaa vanhemmille ja lapsille varhaista tukea ja apua. Perhekeskuksen tavoitteet ovat:

 • tukea ja vahvistaa vanhempia huolenpito- ja kasvatustehtävässä
 • vahvistaa lapsen kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä sekä tukea perheen arkea
 • vahvistaa lasten ja vanhempien sosiaalisia verkostoja
 • tarjota kohtaamispaikka alueen lapsille, perheille ja asukkaille
 • vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta
 • tunnistaa varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöitä
 • tarjota lapsille ja perheille tukea ja palveluja ilman kynnystä
 • kehittää monialaista, hallinnonalat ylittävää yhteistyötä palvelujen kesken
 • rakentaa kumppanuusyhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
 • toimia tieto- ja osaamiskeskuksena
 • välittää tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa, arvioitua tietoa

Perhekeskus -esite 2019

Brochure: Family Centre 

Perhekeskusopas (Huom! Opas toimii parhaiten Chrome-selaimella)