Geriatrian osaamiskeskus

Geriatrian osaamiskeskus

Muistineuvola

Muistineuvola on Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon toimintaa. Yli 65-vuotiaat kainuulaiset voivat hakeutua muistineuvolaan ilman lähetettä joko itse tai läheisen/omaisen ohjaamana, kun herää huoli muistin tai toimintakyvyn muutoksista. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Omasoten kautta. Muistineuvola tarjoaa neuvontaa, muistitoimintojen ja toimintakyvyn arviointia, tietoa muistisairaudesta, kotona asumista tukevista palveluista ja etuisuuksista. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja auttaa muistihäiriöistä asiakasta sekä hänen läheisiään sairauden kaikissa vaiheissa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.  

Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota tarjotaan Kainuun kunnissa. Geriatrian poliklinikalla tehdään muistiongelmien sekä muiden geriatristen erityisongelmien selvittelyä, diagnosointia, hoidon suunnittelua ja seurantaa yli 65-vuotiaille. Asiakkaat ohjautuvat geriatrian poliklinikalle lähetteellä muistineuvolasta tai muista terveydenhuollon palveluista. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Poliklinikalle voidaan tehdä myös konsultaatioita. Vastaanottoa pitävät geriatrit ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit työparinaan muistihoitajat ja muistikoordinaattori. Asiakkaalta peritään erikoissairaanhoidon asiakasmaksu.

Muistipoliklinikka

Mikäli potilaan seuranta jatkuu muistihoitajan tai muistikoordinaattorin toimesta muistipoliklinikalla erikoissairaanhoidon jo päätyttyä, on kyse perusterveydenhuollon toiminnasta, jolloin asiakkaalta peritään perusterveydenhuollon käyntimaksu.

Omasote https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä muistineuvolassa.

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

 

Yh­teys­tie­dot:

Kajaanin muistineuvola, muistipoliklinikka ja geriatrin vastaanotto
Satamakatu 2A, 1. krs 
87100 Kajaani

Muis­ti­neu­vo­la                     p. 044 797 0627 (soittoaika ma-pe klo 8-9) 
Muis­ti­po­lik­li­nik­ka               p. 044 797 4431 (soittoaika ma-pe klo 8-9)
Muis­ti­koor­di­naat­to­ri           p. 044 732 0024 (soittoaika ma-pe klo 8-9)

Vuolijoen muistineuvola ja muistipoliklinikka

Vuolijoen terveyskeskus, 2. krs.
Pappilantie 2
88270 Vuolijoki

p. 044 797 0079, soittoaika ma-pe klo 8-9

Paltamon muistineuvola ja muistipoliklinikka

Paltamon terveyskeskus
Sairaalatie 7
88300 Paltamo

p. 044 797 0079, soittoaika ma-pe klo 8-9

Ristijärven muistineuvola ja muistipoliklinikka

Ristijärven terveysasema
Saukontie 1
88400 Ristijärvi

p. 044 797 0079, soittoaika ma-pe klo 8-9

Sotkamon muistineuvola ja muistipoliklinikka

Keskuskatu 9
88600 Sotkamo

p. 044 750 2460, soittoaika ma-pe klo 8-9

Sotkamon, Paltamon ja Ristijärven geriatrin vastaanotto

Sotkamon terveysasema
Keskuskatu 9
88600 Sotkamo

Kuhmon muistineuvola ja muistipoliklinikka

Kuhmon kaupungintalo
Kainuuntie 82
88900 Kuhmo

p. 044 7970 314, soittoaika ma-pe klo 8-9

Kuhmon geriatrin vastaanotto

Käyntiosoite:
Kirkkotie 16,
88900 Kuhmo

(postiosoite ja puh. kts. Kuhmon muistineuvola)

Hyrynsalmen muistineuvola, muistipoliklinikka ja geriatrin vastaanotto

Hyrynsalmen terveysasema
Kiviöntie 11
89400 Hyrynsalmi

p. 044 026 0176, soittoaika ma-pe 8-9

Suomussalmi muistineuvola, muistipoliklinikka ja geriatrin vastaanotto

Suomussalmen terveysasema
Välskärikuja 2
89600 Suomussalmi

p. 044 026 0176, soittoaika ma-pe 8-9