Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema

T3 mediaani
8/2019

T3 mediaani
9/2019

T3 mediaani
10/2019

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

40.8

41.6

38.3

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

42

42

42

Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

13.75

13.5

18.8

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

42

42

42

Paltamon terveysaseman vastaanotto

20

24.31

26.15

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

18

25

22.4

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

288

27.3

35.4

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

33

32.5

32.7

       

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne