Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema

T3 mediaani
11/2018

T3 mediaani
12/2018

T3 mediaani
1/2019

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

29,5

27,25

20,55

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

42

36,5

38,25

Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

25

20,88

21,13

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

42

19

25

Paltamon terveysaseman vastaanotto

16

19

26

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

12

18

18,5

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

26,3

25,3

36

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

19

16,25

16,9

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne