Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.
 

Terveysasema

T3 mediaani
5/2022

T3 mediaani
6/2022

T3 mediaani
7/2022

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

33

42

42

Kajaani, yleislääketieteen poliklinikka ja 
Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

 

 

 

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

 

 

 

Paltamon terveysaseman vastaanotto

 

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

 

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

0

0

0

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

 

 

 

       

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne