Terveys

Kainuulaisten lähes päivittäin tarvitsemat palvelut ovat lähipalveluja.  Harvemmin tarvittavat, erityisosaamista vaativat palvelut ovat keskitettyjä maakunnallisia palveluja. 

Noudatamme toiminnassamme asiakkaan vapaan valinnan periaatetta, jonka mukaan asiakkaalla on mahdollisuus vapaasti valita hoitopaikkansa kuntarajoista riippumatta koko Kainuun alueella.

 

Kainuun soten laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja Kainuun sotelle on myönnetty sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluista konservatiivisen, operatiivisen ja akuuttihoidon palvelut sekä sairaanhoidon palveluista radiologian. 

 

Labquality sertifikaattilogo