Tiedoksi vainajan omaisille

Kuoleman jälkeen vainajaa säilytetään kaksi tuntia osastolla, jossa kuolema on tapahtunut. Tämän jälkeen vainaja siirretään säilytykseen obduktio-osaston kylmiöön.

Vainajan näyttö

Omaiset voivat käydä katsomassa vainajaa joko osastolla tai myöhemmin erikseen sovitusti obduktio-osastolla. Omaisten on aina etukäteen varattava näyttöaika obduktio-osaston lääkintävahtimestarilta virka-aikaan puh. 044 797 4432.

Mikäli vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen kuolinsyynselvitys, vainajan katsominen ennen tutkimusta on mahdollista vain poliisin luvalla, poliisi on tällöin myös läsnä vainajan näyttötilaisuudessa. Omaiset itse tiedustelevat asiaa poliisilta virka-aikaan puh. 029 546 4510.

Hautauslupa ja kuolinsyynselvityksen tulokset

Mikäli vainajalle ei tarvitse suorittaa ruumiinavausta, kirjoittaa häntä viimeisimmäksi hoitanut sairaalan tai terveyskeskuksen lääkäri hautausluvan ja kuolintodistuksen.

Lääketieteellisen kuolinsyynselvityksen yhteydessä patologi kirjoittaa hautausluvan. Kuolintodistuksen kirjoittaa vainajaa viimeisimmäksi hoitanut lääkäri saatuaan lausunnon kuolinsyynselvityksestä. Lääketieteellisiin ruumiinavauksiin tarvitaan omaisten lupa.

Kaikki lääketieteelliseen kuolinsyynselvitykseen liittyvät patologin lausunnot menevät lähettäneelle lääkärille (sairaalan lääkäri tai terveyskeskuksen lääkäri), jolta omaiset voivat halutessaan tiedustella ruumiinavauslöydöksistä. Obduktio-osastolta ei luovuteta omaisille tietoja ruumiinavauksesta.

Oikeuslääketieteelliset kuolinsyynselvitykset tehdään Oulussa THL:n oikeuslääketieteen osastolla. Oikeuslääketieteellisen kuolinsyynselvitystä omaiset eivät voi kieltää, eikä siihen tarvita omaisten lupaa. Kainuun oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään kerran viikossa. Vainajat kuljetetaan Ouluun ja tuodaan takaisin Patologian obduktio-osastolle saman päivän aikana. Oikeuslääketieteellisen kuolinsyynselvityksen yhteydessä oikeuslääkäri kirjoittaa hautausluvan. Oikeuslääkärin kirjoittama hautauslupa ja ohjeet, mistä omaiset voivat tiedustella ruumiinavauksen tuloksia palautuvat vainajan mukana. Kuolintodistuksen oikeuslääkäri laatii tutkimustulosten valmistuttua.

Vainajan omaisuus

Vainajalta jääneet henkilökohtaiset tavarat ovat säilössä sillä sairaalan osastolla/terveyskeskuksessa, jossa vainaja oli viimeisimmäksi hoidettavana. Obduktio-osastolla ei säilytetä vainajan omaisuutta. Jos vainaja on tuotu obduktio-osastolle sairaalan ulkopuolelta, vastaa poliisi vainajan omaisuudesta, kunnes jatkotoimenpiteet kuolinsyyntutkimuksen osalta on selvitetty. Omaiset voivat tiedustella asiaa poliisilta virka-aikaan puh. 029 546 4510.

Hautausasioiden järjestäminen

Omaiset voivat asioida valitsemassaan hautaustoimistossa heti niin halutessaan. Hautaustoimistossa asioiminen ei edellytä hautauslupaa tai muitakaan kuolemaan liittyviä asiakirjoja. Hautaustoimisto ohjaa käytännön järjestelyissä, hautausjärjestelyissä ja vainajan noutamisessa. Hautaustoimiston palvelut ovat maksullisia. Vainaja on luovutettavissa hautaustoimistolle, kun hautauslupa on saatu obduktio-osastolle.

Mikäli vainaja on varaton tai vähävarainen, hautauskustannuksiin voi saada hautausavustusta. Hautausavustusta haetaan vainajan asuinkunnan aikuissosiaalityöstä. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomakkeen voi tulostaa Kainuun soten verkkosivuilta tai paperilomakkeen voi hakea aikuissosiaalityön toimistosta.

Hakemus tehdään vainajan nimellä. Hakemukseen merkitään pesänhoitajan yhteystiedot (nimi, osoite, tilinumero).

Vainajalta jääneet käteisvarat ja hänen pankkitileillä olevat varat tulee ensisijaisesti käyttää kohtuullisten hautauskulujen maksamiseen. Lisätietoja kohtuullisten hautauskustannusten määristä löytyy Kainuun soten verkkosivuilta Toimeentulotuen soveltamisohjeesta.

Missing media item.

Tarvittaessa muut kuin hautauslaskut voi ilmoittaa perunkirjaan velkoina. Perunkirjoitukseen ja perunkirjaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoon.

Omaiset eivät pääsääntöisesti vastaa vainajan veloista, mikäli kuolinpesän varat eivät riitä velkoihin. Kuolinpesän lukuun tekemästään velasta, esimerkiksi hautauskustannuksista, omaiset tilaajana vastaavat (Perintökaari 21.luku, 1 § ja Perintökaari 21.luku, 4 §).