Koulupsykologit

       Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa
       yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun
       oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea
       esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä
       hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä
       oppimisen pulmia.

      Koulupsykologien työtehtävät:     

  • Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ
  • Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää
  • Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät
  • Vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.
  • Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa
  • Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa
     

     Kajaanin alueen koululuissa toimii kuusi koulupsykologia, joilla kullakin on
     omat vastuukoulunsa ja -päiväkotinsa. Neljä koulupsykologia vastaa
     pääasiassa esikoululaisista sekä 1–6 luokalla olevista oppilaista ja kaksi
     koulupsykologia luokka-asteiden 6–9 oppilaista. Koulupsykologiin voivat
     ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta
     kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla.

    Koulupsykologien yhteystiedot:   

    Kajaani

    Heinonen Hanna, Lehtikankaankoulu, Rinnekatu 2 A, Kajaani
    Lehtikankaankoulu (1-9lk)
    Esiopetusryhmät: Ratamo, Maitohammas, Mansikkapolku, Sinilintu, Montessori, Lehtikangas
    p. 044 797 4070, s-posti: hanna.heinonen@kainuu.fi  

    Ostopalvelu, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lohtajan ja Kuluntalahden koulut (1-6lk)
    Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Pikku-Kettu, Menninkäinen,
    Kaarnapursi, Kuluntalahti 
    p. 044 733 8967

    Niemi Minna, tulosyksikköpäällikkö, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Kätönlahden ja Teppanan koulu (1–6 lk)
    Esiopetusryhmät: Vanamo, Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna, Valonkadun pk
    p. 044 797 4072, s-posti: minna.niemi@kainuu.fi 

    Pesonen Janne, Linnankatu 18 A 7 Kajaani
    Nakertajan, Jormuan ja Soidinsuon koulu (1-6lk)
    Esikouluryhmät: Pikkutassu, KivaPaikka, PikkuKaritsa, Nakertaja, Karuselli, Mäntylä, Tapiolan pk
    p. 044 797 4071, s-posti: janne.pesonen@kainuu.fi

    Ostopalvelu, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lyseo (7-9lk)
    p. 044 797 4992 (16.9.2019 alkaen).

    Katja Peltoniemi, Seminaarinkatu 2, Kajaani
    Postiosoite: Linnankatu 18 A 7, 87100 Kajaani
    Seminaarinkoulu (1-2 lk),  Keskuskoulu (3-9 lk), Vuolijoen ja Otanmäen koulu (1-9lk)
    Esiopetusryhmät: Seminaari, Vuolijoki ja Otanmäki
    p. 044 797 5501, s-posti: katja.peltoniemi@kainuu.fi    

   Sotkamo
   Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
   Naapurivaaran, Pohjavaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulu (1-6lk)
   Alueiden  esiopetusryhmät.
   p. 044 797 4189, s-posti: kirsi.erkkila@kainuu.fi 

   Mustonen Anna, Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Sotkamo
   Tenetin yläkoulu
   p. 044 710 1772, s-posti: anna.e.mustonen@kainuu.fi

   Kuhmo
   Ylhäinen Marika, Peuranpolku 5, Kuhmo
   Hietaperän ja Lentuan  koulu (1-6lk) ja Tuupalan koulu (1-9lk) 
   Alueiden esiopetusryhmät
   p. 044 797 4097, s-posti: marika.ylhainen@kainuu.fi

   Suomussalmi/Hyrynsalmi
   Ostopalvelu,  Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi
   Karhulanvaaran ja Nivan koulu (1-6lk), Ruukinkankaan koulu (1-9lk)
   Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu(1-6lk).
   Alueiden esiopetusryhmät
   p. 050 576 3060
   

   Paltamo/Ristijärvi
   Ostopalvelu Perhekeskus, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
   Korpitien koulu (1-9lk), Kontiomäen koulu (1-6lk) ja Ristijärven keskuskoulu (1-9lk)
   Alueiden esiopetusryhmät.
    p. 044 733 8967
   

   

Missing media.

 Asiakaspalaute  

Missing media.


Päivitetty  8/2019