Uutinen 21.06.2017

Kuhmon ja Sotkamon terveysasemien röntgenkuvausjärjestelyt 26.6.2017 saakka

Toiminnallisista syistä johtuen Kuhmon terveysaseman röntgenissä tehdään myös Sotkamon terveysaseman päivystykselliset ja kiireelliset röntgentutkimukset.

Lue lisää
Tiedote 20.06.2017

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 19.6.2017

Asia 3 Vuoden 2016 arviointikertomus

Lue lisää
Tiedote 19.06.2017

Kajaanin terveyskeskussairaala, kuntoutusyksikön nimi on 1.6.2017 alkaen Kajaanin terveyskeskussairaala, vaativan kuntoutuksen osasto

Nimen muutosta on esittänyt yksikön henkilökunta. Aiempi nimi on aiheuttanut sekaannuksia, koska kuntayhtymässä on useita erilaisia kuntoutusyksiköitä.

Lue lisää
Tiedote 14.06.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 14.6.2017

Asia 3 Talouden seurantaraportti

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

Lue lisää
Tiedote 14.06.2017

Kainuun Työterveyden sähköinen terveyskysely

Avasimme 1.6. 2017 työterveyshuollon sähköisen työterveyskyselyn.

Lue lisää
Tiedote 12.06.2017

Kainuun soten yhtymävaltuuston kokous 19.6.2017 klo 10.00

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO

Lue lisää
Tiedote 08.06.2017

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män vi­ran­hal­ti­joiden tekemistä päätöksistä osa jul­kais­taan Kainuun soten internet-sivuilla 1.6.2017 läh­tien.

Lue lisää
Tiedote 31.05.2017

Kesän toiminnan muutokset Kainuun soten palvelupisteissä

Terveysasemien vastaanottotoiminta

Lue lisää