Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva matalakorkoinen laina, jonka myöntää Kainuun sote. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä Kainuun soten kunnissa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) vakinaisesti asuvalle henkilölle.

Sosiaalisen luoton tarkoituksena on taloudellisen syrjäytymisen ja ylivelkaantumisen ehkäiseminen sekä ihmisen itsenäisen suoriutumisen edistäminen.

Kenelle luotto on tarkoitettu?

Pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole:

 • mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi
 • riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen käteisellä tai säästämällä kohtuuajassa
 • perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta
 • mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista.

Sosiaalista luottoa ei pääsääntöisesti myönnetä säännöllisesti toimeentulotukea saaville henkilöille ja päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille. Opiskelijoiden ensisijainen tulonlähde on opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Pääsääntöisesti luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. 

Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada?

Sosiaalisen luoton käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi

 • velkakierteen katkaisemiseen
 • kohtuullisiin kodin hankintoihin ja muutostöihin
 • terveysperusteisiin kuluihin
 • muuhun hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttavaan menoon.

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan luotto suoraan velkojille.

Luoton määrä ja laina-aika

Sosiaalisen luoton määrä on enimmillään 10.000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta.

Kainuun sote perii myöntämästään luotosta luotonsaajalta korkolain (633/ 1982) 12 §:ssä mukaista viitekorkoa. Muita kuluja luotosta ei synny.

Millä edellytyksillä luottoa voi saada?

Hakijalla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jolla hän voi hoitaa luoton kuukausilyhennykset ja korot. Hakijan tilanteen tulee olla vakiintunut.

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Hakijalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai näyttöä kyvystä hoitaa luotto. Hakijalta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita:

 • Hakijan maksuvara ei riitä tarvittavan suuruisen luoton hoitamiseen.
 • Hakijalla on liikaa velkaa, jolloin 10.000 euroa ei riitä velkojen järjestelemiseen.
 • Hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa avoimilta luottomarkkinoilta.
 • Hakija on muuttamassa pois Kainuun soten alueelta.
 • Hakijalla ei ole näyttöä kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto. On perusteltua syytä olettaa, että maksuvarastaan huolimatta hakija ei tulisi suoriutumaan luoton takaisinmaksusta.

Hakeminen

Sosiaalista luottoa haetaan sosiaalisen luototuksen sosiaaliohjaajalta.

Mieti ennen luoton hakemista:

 • Onko sinulla vakituiset tulot? (työ-, eläke- tai muu säännöllinen tulo)
 • Onko maksuvarasi riittävä? Maksuvaraa arvioitaessa tuloista vähennetään: elinkustannusnormi (yksin asuvalla 536 €/kk), asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista ja terveydenhuollosta tms. aiheutuvat pakolliset menot.
 • Onko velkojesi ja sosiaalisen luoton tarpeesi yhteenlaskettu summa alle 10 000 €, pois lukien asunto- tai opintolainan? Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotto, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osamaksut, rästivuokrat sekä mahdollisesti yksityishenkilöiden lainat.


Voit hakea ottamalla puhelimitse yhteyttä sosiaalisen luototuksen työntekijään, puh. 044 761 5433 (tavoitettavissa puhelinaikana klo 13–14). Puhelimessa arvioidaan sosiaalisen luoton myöntämisen edellytyksiä. Mikäli edellytykset täyttyvät, varataan aika sosiaaliohjaajalle. Tapaamiselle tullaan pyydettyjen liitteiden kanssa.

Hakija saa taloudellista ohjausta ja neuvontaa luottoa hakiessaan ja tarvittaessa luoton maksuohjelman aikana.


Sosiaalisen luototuksen työntekijä puh. 044 761 5433 (klo 13–14). Hän on tarvittaessa tavattavissa myös kotipaikkakunnallasi.
Postiosoite: Kajaanin sosiaalipalvelukeskus, Osmonkatu 3 (PL 400), 87100 Kajaani.