Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Kainuun soten alueella vakinaisesti asuville henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriö-merkinnän vuoksi. 
Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.
Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn, talouden hallintaan tai velkakierteen katkaisemiseen henkilöille, joilla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin. 

Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen. 


Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle. Pelkällä työmarkkinatuella ei tule riittävää maksuvaraa.
 

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

  • hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa,
  • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen,
  • hakijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän vakiintunut,
  • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta,
  • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta (esim. pankkitalletukset tai säästöt) tai
  • hakija on velkajärjestelyssä
  • hakija ei asu vakinaisesti Kainuun soten alueella.

Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika enintään viisi vuotta. Takaisinmaksuehdoista sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa maksukyvyn mukaan.

Luoton myöntämisestä tehdään maksuhäiriömerkintä laina-ajalle. Tämän avulla turvataan se, ettei sosiaalisen luoton saaja velkaannu lisää sekä ehkäistään uusien taloudellisten ongelmien syntyminen.

 

Sosiaalisen luoton hakeminen

Hakemista varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista, verotuspäätös, luottotietorekisteriote sekä pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta ja kaikista veloista. 
Avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuvat vastaavat yhdessä myönnettävästä sosiaalisesta luotosta, paitsi jos sosiaalinen luotto myönnetään velkoihin, jotka ovat syntyneet kokonaisuudessaan ennen parisuhteen alkamista. Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotossa olevat velat, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osa-maksut, rästivuokrat sekä mahdolliset yksityishenkilöiden lainat. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä.
Luottorekisteriotteet tarvitaan, jotta pystytään arvioimaan hakijan todellinen taloudellinen tilanne ja laatimaan maksuvaralaskelma. Maksuvaralaskelmaan kirjataan kuukausittaiset tulot ja menot. 


Ohjeet luottorekisteriotteiden maksuttomaan tilaamiseen Takuusäätiöstä, Luottotietojen tarkistaminen: https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/luottotietojen-tarkistaminen

 

Yhteydenotot

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinpalveluun 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14.


Puhelinkeskustelun aikana tehdään alkukartoitus. Sen perusteella nähdään, täyttyvätkö sosiaalisen luoton edellytykset, ja varataan mahdollisesti aika aikuissosiaalityöhön. Luotto-hakemuksen käsittelyaika vaihtelee asiakaskohtaisesti. 
Jos luotonsaajalle tulee vaikeuksia luoton takaisin-maksussa, hänen tulee heti ottaa yhteyttä aikuissosiaalityön omatyöntekijään tai puhelin-palveluun. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimus-rikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.


Aikuissosiaalityöstä saat neuvoa ja opastusta myös yleisesti talouden hallintaan. Aikuissosiaalityön puhelinpalvelu 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14.