Liikkumisen tukeminen

Tukipalveluna järjestetty liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman tai sairauden mukana tuomaa liikuntarajoitteisuutta ja julkisen joukkoliikennevälineen käyttö on oleellisesti vaikeutunut.

Asiakas maksaa taksipalveluista omavastuuosuutena linja-autolipun verran. Liikkumisen tukea myönnetään asiointikäyttöön ja sen yhteydessä tapahtuvaan virkistäytymiseen. Tulot vaikuttavat tuen myöntämiseen.

Taksin tilaus, puh. 08 6156 2018


Asiakasohjaajien kuntakohtaiset puhelinnumerot:      

Hyrynsalmi       puh. 044 748 4642

Kajaani             puh. 044 748 4030

Kuhmo             puh. 044 748 4633

Paltamo            puh. 044 748 4893

Ristijärvi           puh. 044 744 8192

Sotkamo           puh. 044 748 4838

Suomussalmi    puh. 044 748 4392

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi