Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian tulosyksikkö vastaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Lastenpsykiatrisen tulosyksikön toimintaa ohjaavat arvot ovat perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Toimintaperiaatteitamme ovat sekundaari preventio ja kuntouttava työote, moniammatillinen- ja verkostoyhteistyö sekä pysyvien hoitosuhteiden tukeminen. 

Lastenpsykiatrian yksikön asiakkuuteen tarvitaan lähete. Mikäli arvelet lapsesi tarvitsevan mielenterveyspalveluja, ota ensiksi yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, omalääkäriin tai perheneuvolaan.

Tulosyksikkö jakaantuu lastenpsykiatrian poliklinikkaan ja osastoon (os.10). Tulosyksikkö sijaitsee Kainuun Rajavartioston entisessä esikuntarakennuksessa os. Kerhokuja 5, Kajaani. 
 
Yhteystiedot:
osastonsihteeri 044 797 0028
faksi 08 718 0045

Postiosoite:
Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian yksikkö 
Sotkamontie 13 
87300 Kajaani 
                                    
Käyntiosoite: 
Kerhokuja 5   
87100 Kajaani