Perhehoito

Lasten ja nuorten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on  antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Perhehoito on inhimillinen ja merkittävä palveluvaihtoehto niin asiakkaille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. Perhehoito sopii kaikenikäisille ja se voi olla perustuen yksilöllisiin asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmiin jatkuvaa tai tilapäistä perhehoitoa. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, ikäihminen, kehitysvammainen henkilö tai vammainen henkilö. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoidossa olevalle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan palvelun, hoidon, tuen ja ohjauksen järjestämisestä. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Lisäksi lastensuojelun perhehoidossa korvataan perhehoidossa olevan lapsen/nuoren opiskeluun, harrastukseen ja terapiaan liittyviä hankintoja ja kuluja. Jatkuvassa perhehoidossa perhehoitajalle voidaan hankkia käynnistämiskorvaukseen liittyviä tarpeellisia hankintoja. 

Perhehoidossa olevalta henkilöltä peritään asiakasmaksulain mukainen perhehoidon asiakasmaksu. Mikäli hänen omat varat eivät riitä, voi hän saada perhehoidon maksusta maksuvähennyksen. 

Perhehoito perustuu perhehoitolakiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on hallituksen hyväksymä perhehoidon toimintaohje, jolla yhtenäistetään perhehoidon toteuttamista eri asiakasryhmien perhehoidossa. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauksesta ja tuen järjestämisestä. Perhehoidon arvot, laatutavoitteet ja kriteerit ohjaavat perhehoidon laadukasta toimintaa. Niitä arvioidaan säännöllisesti ja ne antavat suunnan perhehoidon kehittämiselle.


Kainuun soten yhtymähallitus 25.11.2021 § 391 on hyväksynyt 15.11.2021 päivitetyn Perhehoidon toimintaohjeen 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

Perhehoidon toimintaohje 


Kai­nuun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tus 15.12.2021 § 437 on hy­väk­sy­nyt Per­he­hoi­ta­jil­le mak­set­ta­vat palk­kiot ja kor­vauk­set 1.1.2022 al­kaen.

Per­he­hoi­ta­jil­le mak­set­ta­vat palk­kiot ja kor­vauk­set


Per­he­hoi­toon liit­ty­vät lo­mak­keet ovat lasten, nuorten ja perheiden lo­ma­ke­si­vuil­la.

Lapsen tukiperheen laskun voi täyttää sähköisesti Omasotessa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Löydät laskun Omasotesta lomakkeista ja kyselyistä sosiaalipalvelujen alta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi
 

​​​​​​Kirsi - Perhehoitaja. (Youtube) 24.11.2021