Raskauden ehkäisy ja suunnittelu

Perhesuunnitteluneuvonnan perustehtävä on seksuaaliterveyden edistäminen, ehkäisytietouden antaminen ja sopivan ehkäisyn löytäminen sitä tarvitseville asiakkaille.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen.

Perhesuunnitteluneuvonta on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla neuvotaan ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa sekä ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Toimintaan sisältyy ehkäisyn aloitus ja seuranta sekä ongelmatilanteiden selvittely. Ehkäisyneuvonnan palvelukäynti on Kansanterveyslain ja siihen liittyvän maksulain perusteella maksuton kaiken ikäisille riippumatta siitä, mihin käynti tehdään (ehkäisyneuvola, lääkärin vastaanotto, kouluterveydenhuolto ym).

Ehkäisyn aloitukseen ja kontrolliin voi varata ajan Omasoten kautta. Muista perhesuunnitteluun liittyvistä asioista voi viestiä Omasoten kautta. 

Ehkäisy- ja perhesuunnittelu­neu­vo­la­pal­ve­lus­ta Kai­nuun so­tes­sa vas­taa

Ka­jaa­nis­sa, Pal­ta­mos­sa ja Ris­ti­jär­vel­lä
neu­vo­la­työn pääl­lik­kö Mar­jo An­ti­kai­nen
puh. 044 710 1722, mar­jo.an­ti­kai­nen@kai­nuu.fi

Hy­ryn­sal­mel­la, Suo­mus­sal­mel­la, Sot­ka­mos­sa ja Kuh­mos­sa
tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Marjo Antikainen
puh. 044 710 1722, marjo.antikainen@kai­nuu.fi

Neu­vo­loi­den ter­vey­den­hoi­ta­jien yh­teys­tie­dot kun­nit­tain löy­ty­vät al­ta.