Ristijärven neuvola

Ris­ti­jär­ven neu­vo­lan asiak­kaat se­kä ai­kuis­ten ja mat­kai­li­joi­den ro­ko­tuk­set hoi­de­taan 3.6.2019 al­kaen Pal­ta­mon neu­vo­las­sa, kun­nes uu­si ti­la val­mis­tuu Ris­ti­jär­vel­le.

Osoi­te:
Pal­ta­mon per­he­kes­kus
Neu­vo­la
Sal­me­lan­ku­ja 2 B
88300 Pal­ta­mo

Ter­vey­den­hoi­ta­jan ajan voi va­ra­ta lastenneuvolaan ja perhesuunnitteluneuvolaan Oma­so­ten kaut­ta säh­köi­ses­ti.
Äitiys-, las­ten- ja perhesuunnittelu­neu­vo­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta voi vies­tiä Oma­so­ten kaut­ta.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola sekä aikuisten ja matkailijoiden rokotukset
terveydenhoitaja Sanna Laine
puh. 044 288 5218
Puhelinaika ma–pe klo 9–10


Perhevalmennus