Koulupsykologit

Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia.

Koulupsykologien työtehtävät:

- Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ 
- Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää 
- Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät Vanhempien ohjaus ja neuvonta 
- Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
- Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen 
- Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa 
- Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa 

Kajaanin alueen kouluissa toimii kuusi koulupsykologia, joilla kullakin on omat vastuukoulunsa ja -päiväkotinsa.Neljä koulupsykologia vastaa pääasiassa esikoululaisista sekä 1-6 luokalla olevista oppilaista ja kaksi koulupsykologia luokka-asteiden 6-9 oppilaista. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla. 

Koulupsykologien yhteystiedot:

Kajaani 
Lukkari Tuomas (psyk.kand.), Lehtikankaan koulu, Rinnekatu 2A, Kajaani 
Lehtikankaan koulu (1-9 lk) 
Esiopetusryhmät: Lehtikangas, Ratamo, Mansikkapolku, Sinilintu
p. 044 797 4070, s-posti: tuomas.lukkari@kainuu.fi  

Ostopalvelu/ Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Lohtajan , Kuluntalahden ja Jormuan koulu (1-6lk)
Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Pikku-Kettu, Menninkäinen, Kaarnapursi, Kettukallio, Kuluntalahti, Jormua
 p. 044 733 8967

Niemi Minna, tulosyksikköpäällikkö, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Kätönlahden ja Teppanan koulu (1-6 lk) 
Esiopetusryhmät: Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna, Valonkadun pk 
p. 044 797 4072, s-posti: minna.niemi@kainuu.fi 

Jokinen Sara, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Nakertajan ja Soidinsuon koulu (1-6 lk)
Esiopetusryhmät: PikkuKaritsa, Nakertaja, Karuselli, Pikkutassu, KivaPaikka, Tapiolan pk, Montessori, Maitohammas
p. 044 797 4071, s-posti: sara.jokinen@kainuu.fi

Ostopalvelu/Sievänen Ilona, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Lyseo (7-9 lk)
p. 044 797 4992

Ostopalvelu/Alaraudanjoki Esa, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Seminaarinkoulu (1-2 lk), Keskuskoulu (3-9 lk), Vuolijoen ja Otanmäen koulu (1-9 lk)
Esiopetusryhmät: Seminaari, Vuolijoki ja Otanmäki
p. 050 381 2266
 

Sotkamo
Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
Naapurivaaran, Pohjavaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät
p. 044 797 4189, s-posti: kirsi.erkkila@kainuu.fi

Mustonen Anna, Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Vuokatti
Tenetin yläkoulu
p. 044 710 1772, s-posti: anna.e.mustonen@kainuu.fi

Kuhmo
Ylhäinen Marika, Peuranpolku 5, Kuhmo
Hietaperän. Lentuan (1-6lk), Tuupalan koulu (1-9lk)
Alueiden esiopetusryhmät
p. 044 797 4097, s-posti: marika.ylhainen@kainuu.fi

Suomussalmi/Hyrynsalmi
Holappa Emma,  Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi
Karhulanvaaran koulu (1-6lk), Ruukinkankaankoulu (1-9lk)Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät.
p. 044 797 4053, s-posti: emma.holappa@kainuu.fi

Paltamo
Ostopalvelu /Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Korpitien koulu (1-9lk) ja pienryhmät, Kontionmäen koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät.
 p. 044 733 8967

Ristijärvi
Ostopalvelu/Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Ristijärven keskuskoulu
Alueen esiopetusryhmät
p. 044 733 8967

 

Asiakaspalaute

Päivitetty 4/2021