Koulupsykologit

       Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa
       yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun
       oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea
       esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä
       hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä
       oppimisen pulmia.

      Koulupsykologien työtehtävät:     

  • Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ
  • Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää
  • Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät
  • Vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.
  • Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa
  • Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa
     

     Kajaanin alueen koululuissa toimii kuusi koulupsykologia, joilla kullakin on
     omat vastuukoulunsa ja -päiväkotinsa. Neljä koulupsykologia vastaa
     pääasiassa esikoululaisista sekä 1–5 luokalla olevista oppilaista ja kaksi
     koulupsykologia luokka-asteiden 6–9 oppilaista. Koulupsykologiin voivat
     ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta
     kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla.

    Koulupsykologien yhteystiedot:   

    Kajaani

    Heinonen Hanna, Lehtikankaankoulu, Rinnekatu 2 A, Kajaani
    Lehtikankaankoulu (1-9lk)
    Esiopetusryhmät: Ratamo, Maitohammas, Mansikkapolku, Sinilintu, Montessori
    p. 044 797 4070, s-posti: hanna.heinonen@kainuu.fi  

    Psykologi, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lohtajan koulu (1-6lk), Keskuskoulu (3-5lk), Seminaarin koulu (1-2lk).
    Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Pikku-Kettu,
    Kaarnapursi, Seminaarinkatu, (Aurinkorinne) Touhula
    p. 044 753 0603   

    Niemi Minna, tulosyksikköpäällikkö, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Kätönlahden ja Teppanan koulut (1–6 lk)
    Esiopetusryhmät: Vanamo, Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna, Valonkadun pk
    p. 044 797 4072, s-posti: minna.niemi@kainuu.fi 

    Pesonen Janne, Linnankatu 18 A 7 Kajaani
    Nakertajan, Jormuan ja Soidinsuon koulut (1-6lk)
    Esikouluryhmät: Pikkutassu, Kivapaikka, Pikku Karitsa, Nakertaja, Karuselli, Mäntylä
    p. 044 797 4071, s-posti: janne.pesonen@kainuu.fi

    Wallin Kiia, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Keskuskoulu (6-9lk), Lyseo (7-9lk)
    p. 044 797 4992, s-posti: kiia.wallin@kainuu.fi

    Ostopalvelupsykologi, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
    Kuluntalahden koulu (1-6lk).
    Esiopetusryhmät: Kuluntalahti
    puh. 044 733 8967

    Katja Peltoniemi, Seminaarinkatu 2, Kajaani
    Vuolijoen ja Otanmäen koulut (1-9lk)
    Alueiden esiopetusryhmät.
    p.044 797 5501   (1.2.19 alkaen)

   Sotkamo
   Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
   Naapurivaaran, Pohjavaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulut (1-6lk)
   Alueen  esiopetusryhmät.
   p. 044 797 4189, s-posti: kirsi.erkkila@kainuu.fi 

   Mustonen Anna, Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Sotkamo
   Tenetin yläkoulu
   p. 044 710 1772, s-posti: anna.mustonen@kainuu.fi

   Kuhmo
   Ylhäinen Marika, Peuranpolku 5, Kuhmo
   Hietaperän ja Lentuan  koulut (1-6lk) ja Tuupalan koulu (1-9lk) 
   Alueiden esiopetusryhmät
   p. 044 797 4097, s-posti: marika.ylhainen@kainuu.fi

   Suomussalmi/Hyrynsalmi
   Holappa Emma,  Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi
   Karhulanvaaran ja Nivan koulut (1-6lk), Ruukinkankaan koulu (1-9lk)
   Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu(1-6lk).
   Alueiden esiopetusryhmät.
   p. 044 797 4053, s-posti: emma.holappa@kainuu.fi

   Paltamo/Ristijärvi
   Ostopalvelupsykologi, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
   Korpitien koulu (1-9lk), Kontiomäen koulu (1-6lk) ja Ristijärven keskuskoulu (1-9lk)
   Alueiden esiopetusryhmät.
   p. 044 733 8967

   

 Asiakaspalaute  


Päivitetty  1/2019