Meistäkö tukiperhe tai sijaisperhe?

Sinustako sijais- tai tukiperhevanhempi?

Haluaisitko auttaa tukea tarvitsevaa lasta? Voisitko olla lapselle välittävä, turvallinen ja luotettava aikuinen, joka hoivaisi lasta ja tukisi hänen yksilöllistä kehitystään? Osaisitko tehdä yhteistyötä lapsen asioissa viranomaisten ja läheisverkoston kanssa sekä tukea lapsen suhteita vanhempiinsa ja muihin lapselle läheisiin ihmisiin?

Kainuun sote etsii uusia tuki- ja sijaisvanhempia. Erityisesti tukiperheitä tarvitaan lisää. Tukiperheen tarpeen voi aiheuttaa perhettä kohdannut äkillinen kriisi, yksinhuoltajuus ja tukiverkoston puute tai jokin muu vanhemman vaikea elämäntilanne. Tukiperhetoiminnan tarkoituksena voi esimerkiksi olla levähdystauon mahdollistaminen vanhemmalle kriisitilanteessa. Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja määräaikaista.

Tukiperhe auttaa tarvittaessa

Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja hänen perheensä tukena. Tukiperhe voi olla lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva. Tukiperheellä tulee kuitenkin olla halu viettää aikaa lapsen kanssa. Tukiperhetoiminta edellyttää myös yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja lapsen vanhempien kanssa. Perheen tilanne määrittää sen, kuinka usein lapsi käy tukiperheessä, pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperheelle maksetaan lapsen läsnäolopäiviltä hoitopalkkio ja kulukorvaus. Tukiperheille järjestetään ryhmämuotoinen valmennus.

Sijaisvanhemmuus on haastavaa, mutta palkitsevaa vanhemmuutta

Sijaisperheitä tarvitaan silloin kun tukiperhe ja muut lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät enää riitä, eikä lapsi voi kokoaikaisesti asua kotonaan. Sijoituksen taustalla on usein vanhempien päihde-, mielenterveys-, väkivalta- ja kasvatusongelmat. Lapsen aikaisemmat kokemukset näkyvät erityisesti sijoituksen alussa yksilöllisenä oireiluna. Turvallinen ja huoltapitävä sijaisvanhempi sekä tasapainoinen kasvuympäristö auttavat lasta selviytymään vaikeista elämänkokemuksista ja kiintymään turvalliseen vanhempaan. Sijaisvanhempien on pystyttävä vastaamaan sijoitetun lapsen erityisiin tarpeisiin ja heidän on sitouduttava tehtäväänsä niin pitkäksi aikaa kuin lapsi sijaisvanhempia tarvitsee. Sijaisvanhemman tulee varata aikaa ja voimia myös yhteistyöhön lapsen vanhempien, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Sijaisvanhemmuus on haasteellista mutta myös palkitsevaa vanhemmuutta. On ilo huomata lapsen kehitys ja luottamuksen kehittyminen sijaisvanhempaan.

Kainuun sote järjestää sijaisvanhemmille valmennuksen, työnohjauksen sekä täydennyskoulutusta. Sijaisvanhemmille maksetaan toimeksiantosopimuksen nojalla kuukausittainen hoitopalkkio ja kulukorvaus. Sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet koulutetaan tehtävään yhdeksän ryhmätapaamisen valmennuksella.

Lisätietoja tukiperhetoiminnasta: 
Marjaana Ala-Hiiro, vs. sosiaaliohjaaja puh. 044 797 4252

Lisätietoja sijaisvanhemmuudesta:
Kaisa Kepanen, sosiaalityöntekijä puh. 044 710 1781
 

Tuki- ja sijaisperhetoimintaan liit­ty­vät lo­mak­keet ovat lasten, nuorten ja perheiden lo­ma­ke­si­vuil­la.