Fysioterapia


Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle paras mahdollinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. 

Fysioterapiaa toteutetaan asiakkaan kuntoutumisen erivaiheissa (ennaltaehkäisy, akuutti, subakuutti, krooninen ja seuranta). Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Asiakasta/kuntoutujaa kannustetaan ja ohjataan ottamaan vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa käytettävissä olevin keinoin. 

Fysioterapiapalveluita tarjotaan kaikille ikäryhmille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kaikilla terveysasemilla fysioterapiaan pääsee pääsääntöisesti lääkärin tekemän palvelupyynnön mukaisesti, mutta asiakkaita ohjautuu myös esim. neuvolasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta. Lisäksi osa palveluista toteutetaan fysioterapeuttien suoravastaanotto toimintana, jolloin asiakas ohjautuu akuutin tule-ongelman vuoksi vastaanotolle ilman lääkärikäyntiä. Asiakkailla on mahdollisuus päästä fysioterapiaan ohjauskäynnille terveysasemille myös ilman palvelupyyntöä.

Kainuun sote tarjoaa elintapamuutokseen tähtäävää yksilöllistä ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa kaikissa kunnissa sekä asiakkaiden/kuntoutujien omatoimista harjoittelua tukevia/edistäviä kursseja Kajaanissa (mm. kuntosali, vesiliikunta, voima- ja tasapaino).

Fysioterapiapalveluita tuotetaan erikoissairaanhoidossa eri erikoisaloille: fysiatria, akuuttihoidon palvelut (teho ja päivystys), keuhkotaudit, palliatiivinen, sisätaudit, kirurgia, neurologia, lastentaudit, psykiatria. Lisäksi palveluita tuotetaan Kainuun prikaatin varushenkilöille ja kipupoliklinikan asiakkaille.

Apuvälineitä lainataan/luovutetaan alueen fysioterapiayksiköistä yksilöllisen arvion ja valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti. Apuvälineiden tarkoitus on helpottaa asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä.

Fysioterapian asiakasmaksut 
 
Meillä on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittopalvelu on avoin arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.00.
Olemme teihin yhteydessä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

 

Tulosyksikön päällikkö   puh. 044 797 0024

Fysioterapia
Hyrynsalmen terveysasema

Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi
Apuvälinelainaus ajanvarauksella

puh. 044 797 0561
*
Fysioterapia
Kajaanin terveysasema
Kainuun Keskussairaala, F- rakennus 3 krs
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
puh. 044 797 4119
Fysioterapia
Kuhmon terveysasema
Kirkkotie 16-20, 88900 Kuhmo
Apuvälinelainaamo avoinna ma, ke ja pe klo 12-13
muina aikoina ajanvarauksella
puh. 08 6156 5688
Fysioterapia
Paltamon terveysasema
Sairaalatie 7, 88300 Paltamo
Apuvälinelainaus ajanvarauksella
puh. 044 288 5216
*
Fysioterapia
Ristijärven terveysasema

Saukontie 1, 88400 Ristijärvi
torstaisin
Apuvälinelainaus ajanvarauksella

puh. 044 797 0561
*

Fysioterapia
Sotkamon terveysasema

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Apuvälinelainaamo avoinna ma, ke ja pe klo 12-13
muina aikoina ajanvarauksella

puh. 08 6156 5041
Fysioterapia
Suomussalmen terveysasema
Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Apuvälinelainaamo avoinna ma, ke ja pe klo 12-13
muina aikoina ajanvarauksella
puh. 08 6156 6124

* takaisinsoittojärjestelmä ei ole käytössä

 

Päivitetty 23.3.2021