Hoitoon hakeutuminen

Terveysaseman vastaanotoilla hoidon tarpeen arvioinnin tekee sairaanhoitaja joko puhelimitse tai vastaanotolla.
Potilas saa ohjausta ja neuvontaa ja tarvittaessa hänet ohjataan:
- lääkärin vastaanotolle
- sairaanhoitajan vastaanotolle
- kansanterveyshoitajan vastaanotolle
- etälääkärinvastaanotolle
- fysioterapeutin suoravastaanotolle

Terveyskeskussairaalaan potilaat tulevat lääkärin ajanvaraus- tai päivystysvastaanotolta tai jatkohoitoon Kainuun keskussairaalasta tai muusta sairaalasta. 

Välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa soittakaa hätänumeroon 112.

Kainuun soten päivystyspalvelut

Oh­jeis­tus kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na

Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen