Raskauden keskeytys

Jos haluat keskeyttää alkaneen raskauden, ota yhteyttä lääkäriin tai perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaan mahdollisimman pian saatua tietää raskaudesta. Raskauden keskeytys eli abortti tulisi tehdä ennen 12 raskausviikkoa. Raskauden voi keskeyttää erityisen painavasta syystä myöhemminkin, mutta silloin siihen tarvitaan erityislupa.

Raskauden keskeytykseen naistentautienpoliklinikalle saa lähetteen terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä. Sairaalassa keskustellaan vielä yhdessä hoitajan ja lääkärin kanssa, ja päätetään yhdessä raskauden keskeytystavasta. Tapaan vaikuttavat muun muassa raskauden kesto sekä asiakkaan mielipide.

Älä jää yksin tehdessäsi raskauden keskeyttämispäätöstä. Tukea voit saada kumppanilta, terveydenhuollon ammattilaisilta, lähiaikuisilta ja ystäviltä.

Noin viiden viikon kuluttua raskauden keskeytyksestä sinulle annetaan aika seksuaaliterveyspoliklinikalle.  Samalla otetaan raskaustesti, jolla varmistetaan, että raskaus on päättynyt. Jos epäillään, että keskeytyminen ei ole tapahtunut kunnolla, sinulle tehdään ultraäänitutkimus poliklinikalla.

Jälkitarkastuksen yhteydessä tarkistetaan aloitetun ehkäisyn sopivuus.