Perhekoulu

Perhekoulu on tarkoitettu lasten, heidän vanhempiensa ja lähimpien tueksi. Perhekoulu soveltuu kaikille perheille, jotka tarvitsevat tukea perheen vuorovaikutussuhteisiin. Lasten ja vanhempien erilliset ryhmät toimivat samanaikaisesti. Perhekoulu kokoontuu 10 viikon ajan, kerran viikossa. Se on perheille maksuton. Perhekouluun ilmoittaudutaan yhteyshenkilöiden kautta.

Perhekoulu tarjoaa vertaistukea ja tietoa, joiden kautta pyritään lisäämään tietoisuutta omista
kasvatuskäytännöistä ja keinoista tarpeen mukaan muuttaa niitä. Tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutussuhteen kehittyminen ja sen tukeminen. 10 viikon aikana etsitään keinoja, miten ylivilkkaan tai muutoin haastavan
lapsen käyttäytymistä voidaan ohjata kotona ja näin auttaa lasta. Perhekoulussa opetellaan, miten lapsen myönteistä käyttäytymistä vahvistetaan, miten häntä palkitaan, opitaan tunnistamaan ongelmallisia tilanteita ja asettamaan rajoja.

Lasten ryhmässä harjoitellaan vanhempien ryhmän tavoitteiden mukaista toimintaa. Lasten ryhmä on tarkoitettu 5 - 8 -vuotiaille lapsille.

Kajaanin perhekoulu

Kajaanin seuraava perhekoulu alkaa keväällä 2021. (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)
Lisätietoa perhekeskuskoordinaattori Helena Saari p. 044 797 0245 

Kuhmon perhekoulu

Perhekoulu järjestetään Kuhmossa tarpeen mukaan.
Lisätietoja antavat perheneuvolan psykologi Kaarina Immonen p. 044 797 0205 ja sosiaalityöntekijä Päivi Tuohinen
p. 044 797 0204

Sotkamon perhekoulu

Perhekoulu järjestetään Sotkamossa tarpeen mukaan.

Suomussalmen perhekoulu

Perhekoulu järjestetään Suomussalmella tarpeen mukaan.


Lisätietoa  perhekeskuskoordinaattori Helena Saari p. 044 797 0245