Hoitotarvikejakelu

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet ja ruo­kin­ta­let­kut. Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu­pai­kat ja yh­teys­tie­dot paik­ka­kun­nit­tain al­la lue­tel­tu­na. 

Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja.

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lu toi­mii ter­vey­sa­se­mien fy­sio­te­ra­pian ti­lois­sa.
Li­sä­tie­toa: Apu­vä­li­nei­den lai­nauk­sen pai­kat ja yh­teys­tie­dot. 

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu­pai­kat ja yh­teys­tie­dot:

Hy­ryn­sal­men ter­vey­sa­se­ma
Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu per­jan­tai­sin klo 10-12
Pu­he­lin­ti­laus ma-to klo 8-16 ja pe 8-13 puh. 08 6156 5596

Ka­jaa­nin pää­ter­vey­sa­se­ma
Hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set tu­lee teh­dä noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen kakehoitotarvike@kainuu.fi tai pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja pe klo 8–10 vä­li­se­nä ai­ka­na. En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa Ka­jaa­nin Pää­ter­vey­sa­se­man po­ti­las­toi­mis­tos­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8-15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit).

Kuh­mon ter­vey­sa­se­ma
Dia­be­tes- ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu per­jan­tai­sin klo 10-12
Pu­he­lin­ti­laus ma klo 10–11 puh. 08 6156 5620
Säh­kö­pos­ti­ti­laus: kuhoitotarvike@kainuu.fi  
Ja­ke­lu­paik­ka ter­vey­sa­se­man ala­ker­ras­sa.

Pal­ta­mon ter­vey­sa­se­ma
Dia­be­tes- ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu kes­ki­viik­koi­sin klo 12.30-14 puh. 08 6156 7246
Pu­he­lin­ti­laus kes­ki­viik­koi­sin klo 14-14.30 puh. 044 797 0011
Säh­kö­pos­ti­ti­laus: pahoitotarvike@kainuu.fi  
Ja­ke­lu­paik­ka ter­ve­ya­se­man vas­taa­no­ton huo­nees­sa 8. 

Ris­ti­jär­ven ter­vey­sa­se­ma
Muutokset ja toiminnan rajaukset kesällä 2018: suljettu ajalla 2.-29.7.2018.
Dia­be­tes- ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu kes­ki­viik­koi­sin klo 10-11 puh. 08 6156 7246
Pu­he­lin­ti­laus kes­ki­viik­koi­sin klo 9-10 puh. 08 6156 7246
Säh­kö­pos­ti­ti­laus: rihoitotarvike@kainuu.fi  
Ja­ke­lu­paik­ka ter­vey­sa­se­man au­lan käy­tä­väl­lä oi­keal­la. 

Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­ma
Dia­be­tes- ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu tors­tai­sin klo 12-14
Pu­he­lin­ti­laus tors­tai­sin klo 13.30-14 puh.  044 750 2531
Säh­kö­pos­ti­ti­laus: sohoitotarvike@kainuu.fi  
Ja­ke­lu­paik­ka ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan joh­ta­val­la käy­tä­väl­lä. 

Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­ma
Dia­be­tes- ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu maa­nan­tai­sin klo 8-10 ja torstaisin klo 14-16
puh. 044 777 3036
Ja­ke­lu­paik­ka vas­taa­no­ton käy­tä­väl­lä. 

Vuo­li­joen ter­vey­sa­se­ma
Hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set tu­lee teh­dä noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen kakehoitotarvike@kainuu.fi tai pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja pe klo 8–10 vä­li­se­nä ai­ka­na. En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa Vuolijoen terveysasemalta maanantaista perjantaihin klo 8-10 tai Ka­jaa­nin Pää­ter­vey­sa­se­man po­ti­las­toi­mis­tos­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8-15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit). Mainitse tilausta tehdessäsi, kummalta terveysasemalta haet tuotteet.