Vammaispalveluiden lomakkeet

Hakemuslomakkeet

Voit hakea palveluja myös sähköisesti osoitteessa:
https://sote.easiointi.fi/fi/web/kainuu-sos

Linkki ohjautuu suomi.fi –kirjautumispalvelunsivustolle. Sähköiseen asiointiin voi kirjautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Omaishoidon vapaat

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen sijaisomaishoidon ilmoituslomakkeen voi täyttää myös sähköisesti Omasotessa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Ilmoituslomake löytyy lomakkeista ja kyselyistä sosiaalipalveluiden alta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi

Perhehoito

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen lyhytaikaisen perhehoidon ilmoituslomakkeen voi täyttää sähköisesti Omasotessa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Löydät laskun Omasotesta lomakkeista ja kyselyistä sosiaalipalvelujen alta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi

 

Tukihenkilötoiminta

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus:

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avustajan tun­ti-il­moi­tuk­sen (työtuntilistan) voi työnan­ta­ja toi­mit­taa nyt myös säh­köi­ses­ti Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Palvelun käyttäminen on helppoa ja tunti-ilmoitus etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Työ­nan­ta­ja kir­jau­du Oma­so­teen klikkaamalla linkkiä ja lä­he­tä sähköinen henkilökohtaisen avun tun­ti-il­moi­tus. Oh­jei­ta säh­köi­sen tun­ti-il­moi­tuk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä Oma­so­tessa saa vam­mais­pal­ve­luis­ta tai klik­kaa­mal­la oh­jet­ta Oma­so­te säh­köi­nen tun­ti-il­moi­tus.pdf