Kotihoito

Kotihoito tukee kotona asumista. Kotihoidon palvelut aloitetaan määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla ja palveluiden avulla pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti.

Asiakas voi saada tukea mm. toimintakyvyn ylläpitoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja lääkehoitoon. Tarvittaessa asiakas voi saada ateriapalvelua, turvapuhelinpalvelua ja/tai kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa, jossa palvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelua muutetaan asiakkaan sen hetkisen toimintakyvyn mukaiseksi.

Uudet asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon asiakasohjaajien palvelutarvearvion jälkeen. Voit olla yhteydessä asiakasohjaajaan puhelimitse.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Seuraavat yrittäjät ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotipalvelun tukipalveluja tuottavien sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisterissä.

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kajaani Eteläinen, Keskusta ja Vuolijoki kotihoito
Palvelupäällikkö
Heinistö Ritva                 puh. 044 710 1251
Toimistosihteeri              puh. 044 797 4281

Kajaani Eteläinen kotihoito, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Palveluesimies               puh. 044 797 0198
Apulaispalveluesimies    puh. 044 797 0613
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1902
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1248

Kajaani Keskustan kotihoito, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Palveluesimies               puh. 044 710 1752
Apulaispalveluesimies    puh. 044 797 0099
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1724
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1940

Kajaani Vuolijoen kotihoito, Papintie 2, 88270 Vuolijoki
Palveluesimies               puh. 044 797 0198
Apulaispalveluesimies    puh. 044 715 7123
Sairaanhoitaja                puh. 044 715 7111

Fysioterapeutti               puh. 044 797 0888

Kajaani Pohjoinen, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi kotihoito

Kajaani Pohjoinen kotihoito, Seminaarinkatu 2, Intteri-rakennus, 87100 Kajaani
Palveluesimies               puh. 044 710 1710
Apulaispalveluesimies    puh. 044 710 1730
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1434
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 1905

Paltamon kotihoito, Sairaalatie 7, 88300 Paltamo
Palveluesimies               puh. 044 288 5908
Apulaispalveluesimies    puh. 044 797 4349
Sairaanhoitaja                puh. 044 288 5346
Sairaanhoitaja                puh. 044 288 5365
Sairaanhoitaja                puh. 044 288 5367

Fysioterapeutti               puh. 044 497 0663

Hyrynsalmen kotihoito, Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi
Palveluesimies               puh. 044 715 9328
Apulaispalveluesimies    puh. 044 710 4482
Sairaanhoitaja                puh. 044 710 4472

Fysioterapeutti               puh. 044 797 0516

Ristijärven kotihoito, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Palveluesimies               puh.  044 715 9328
Apulaispalveluesimies    puh. 044 715 9336
Sairaanhoitaja                puh. 044 715 9327
Sairaanhoitaja                puh. 044 797 4795

Fysioterapeutti               puh. 044 497 0663

Kuhmo-Sotkamo kotihoito
Palvelupäällikkö
Hyvönen Pirkko             puh. 044 750 2169
Toimistosihteeri             puh. 044 797 0327

Kuhmon kotihoito, Koulukatu 10, 88900 Kuhmo
Palveluesimies              puh. 044 797 0309
Palveluesimies              puh. 044 797 0372

Pallotuvan tiimi
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0325
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0338
Kontio-Piilolan tiimi
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0646
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0346
Levälahden tiimi
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0647
Lepokynnään tiimi
Sairaanhoitaja               puh. 044 797 0334

Fysioterapeutti              puh. 044 764 7985

Sotkamon kotihoito, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Palveluesimies             puh. 044 750 2168
Palveluesimies             puh. 044 750 2837

Iltakodit
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2853
Sommeli
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2768
Pitäjä
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2465
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2466
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2464
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2712
Sairaanhoitaja             puh. 044 750 2768

Fysioterapeutti            puh. 044 750 2782

Suomussalmen kotihoito, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Palvelupäällikkö
Heikkinen Marja          puh. 044 777 3065
Toimistosihteeri           puh. 044 797 4340

Palveluesimies             puh. 044 026 0165
Apulaispalveluesimies  puh. 044 764 7319

Kotiutushoitaja              
Sairaanhoitaja              puh. 044 777 3012
Suomussalmi kirkonkylä
Sairaanhoitaja              puh. 044 024 2605
Ämmänsaari, keskusta
Sairaanhoitaja              puh. 044 777 3312
Siikaranta
Sairaanhoitaja              puh. 044 024 2603
Pitämä, Kaljuskylä
Sairaanhoitaja              puh. 044 777 3082
Näljänkä, Piispajärvi, Selkoskylä
Sairaanhoitaja              puh. 044 026 0179
Jumaliskylä, Vuokki
Sairaanhoitaja              puh. 044 797 4457

Fysioterapeutti             puh. 044 797 0516

Vastuualuepäällikkö
Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Rämä Eija                    puh. 044 581 1491