Keskussairaala

Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kainuun keskussairaala kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään, joka vastaa koko Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollosta. 

Kainuun keskussairaala vastaa Kainuun erikoissairaanhoidon tasoisista terveyspalveluista. Sairaalan toiminta kattaa kaikki suurten erikoisalojen polikliinisen toiminnan, vuodeosasto-toiminnan sekä niiden tarvitsemat tukipalvelut. Hallinnollisesti toiminta sosiaali- ja terveystoimessa jakaantuu edelleen terveyden- ja sairaudenhoidon, perhepalveluiden sekä sairaanhoidon palveluiden tulosalueille. Sairaansijoja sairaalassa on yhteensä 221. Palveluiden tuottamiseen osallistuu yli 900 terveydenhuollon ammattilaista.

Vuodeosastohoitopäiviä sairaalan somaattisilla osastoilla kertyy vuosittain noin 60 000 ja psykiatrisilla osastoilla noin 23 000. Vastaavasti poliklinikkakäyntejä toteutuu somaattisten erikoisalojen poliklinikoilla vuodessa noin 140 000 ja psykiatrisilla poliklinikoilla noin 54 000. 

Poliklinikkojen yhteystiedot 

Osastojen yhteystiedot

Muut yhteystiedot