Koronainfo

 (sivun tiedot päivitetty 13.5.2022) 

Koronarokotukset

Koronarokotusten rokotuspisteiden sijainnit ja aikataulut löydät täältä 

Korona-asiointi Omasotessa:

Omasote.kainuu.fi

Tunnistaudu järjestelmään ensin vahvalla menetelmällä (esim. pankkitunnus tai mobiilivarmenne):

 • Koronaan liittyvissä todistusasioissa klikkaa ”koronaan liittyvät todistukset” tai käytä suoraa linkkiä
 • Koronatartuntoihin liittyvissä jäljitys- ja neuvonta-asioissa klikkaa ”tartunnanjäljityskysely” tai käytä suoraa linkkiä.

Puhelimitse

Käytössä on myös takaisinsoittopalvelu numerossa 044 709 3788. Jos asia koskee koronapassia, valitse nauhoitteen kuultuasi numero 1. Jos asia koskee korona-tartunnanjäljitystä, karanteeniaikaa ja siihen liittyvää ohjeistusta, valitse 2.

 

Al­tis­tu­nut tai sai­ras­tu­nut ko­ro­naan? Miten toimia?

 • Kotitestaus lieväoireisille
 • Terveydenhuollon testaus sote-henkilöstölle, voimakasoireisille tai riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus)

Positiivisen tuloksen saaneille ja oireisille omaehtoista kontaktien välttämistä.

Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Lue tarkemmin päivitetyistä ohjeista: 

Päivitettyjä ohjeita (23.3.2022)

Jos asut yh­des­sä ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa tai olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa tar­tun­nan saa­neen kans­sa

 • Väl­tä yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja, kun­nes sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta. Jos usei­ta per­heen­jä­se­niä sai­ras­tuu, 5 vuo­ro­kaut­ta las­ke­taan vii­mei­sim­pä­nä sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta.
 • Jos olet täy­sin oi­ree­ton, voit men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Jää etä­töi­hin, jos se on mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin.

 

  Testiajanvaraus

  Terveydenhuollon testaus suunnataan sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä.

  Tartunta on todettava terveydenhuollossa, jos tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen ansionmenetyksen korvaamiseksi.

  Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi (https://oma­so­te.kai­nuu.fi/)  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020 (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus; käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu)

  Koronatestaus 16.5. alkaen vain arkisin

  • Testauspisteet Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na
  • KAKS:n tes­taus­pis­tee­ssä klo 10-16.30 (Sot­ka­mon­tie 13); PCR- testit vain klo 10-11.

  Ko­ro­na­tes­tauk­sen yh­teys­tie­dot Kai­nuus­sa Kai­nuun so­ten toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

  • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.

   

  Koronatodistus eli ns. koronapassi

  EU:n koronatodistus on saatavilla omakanta.fi -palvelusta. EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Lisätietoja saa www.kanta.fi/koronatodistus.

  Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen. Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, tulee Kainuussa ottaa yhteyttä oman terveysaseman neuvontaan (terveyskeskusavustajien numerot) tai lähettämällä viestin omalle terveysasemalle Omasoten kautta. Samoin tulee ottaa yhteys, mikäli ei itse ole mahdollista käyttää Omakantaa ja tarvitsee EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta.

  EU:n koronatodistukseen eli ns. koronapassiin tulee huhtikuun alussa muutos sairastetun koronataudin osalta. Todistuksiin otetaan jatkossa mukaan positiiviset antigeenitestit. Testitulokset huomioidaan todistuksissa takautuvasti 1.10.2021 tehdyistä tutkimuksista alkaen.

  Jatkossa ei siis ole tarvetta varmentaa testitulosta PCR-testillä, vaan luotettavana testinä hyväksytään terveydenhuollossa otettu pikatestaus. Täyden rokotussarjan saaneilla koronapassi on voimassa, eikä sen vuoksi sairastetun koronan takia tarvita varmennettua testitulosta.