Koronainfo

Lisätietoja koronatilanteesta

Ohjeita ja lisätietoja Kainuussa matkustaville tai täällä työskenteleville

COVID Information and Guidelines for visitors in Kainuu

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

1. Käytä kasvomaskia!

2. Tee oirearvio omaolo-palvelussa tai ole yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117

3. Hakeudu koronatestiin (ajanvarauksella)

  • KAIKKINA PÄIVINÄ KAKS:n testauspisteeseen (Sotkamontie 13) soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu)

Koronatestauksen yhteystiedot Kainuussa

Jos olet oireinen, hakeudu testii heti - muussa tapauksessa n. 2 - 3 vrk.n kuluttua mahdollisesta altistumisesta.

Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä: muista varmistaa oikea puhelinnumerosi!

Ajan voi varata myös Omasote-palvelusta omasote.kainuu.fi (https://omasote.kainuu.fi/

Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

4. Mene kotiin ja odota testitulosta 

  • Matkalla testiin ja testistä on käytettävä kasvomaskia
  • Odota kotona kunnes saat testituloksen. Negatiivisen tuloksen jälkeenkin on syytä omaehtoisesti välttää kontakteja, mikäli edelleen epäilet altistuneesi tartunnalle. 

Kai­nuu­lai­nen voi käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Kai­nuun sote -kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi suo­raan tes­tipalvelun tuottajalle (1.10.al­kaen) 75€ alv 0% tes­ti. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Jatko-ohjeita?

Miten toimit, kun Koronavilkku hälyttää tai epäilet altistuneesi?

Koronavilkun hälytys tarkoittaa, että olet ollut viimeisen 10 vuorokauden aikana lähellä henkilöä, joka on ilmoittanut koronatartunnasta Koronavilkun kautta.

Oireiset koronavilkkuhälytyksen saaneet ja muut altistueet henkilöt ohjataan testiin välittömästi (72 h sisällä). Koronavirustautiin sopivia oireita ovat:

  • haju- tai makuaistin muutos
  • hengitysvaikeus
  • yskä, kurkkukipu tai nuha
  • päänsärky tai lihaskipuja
  • ripuli tai vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä.

Oireettomat koronavilkkuhälytyksen ja muut altistuneet henkilöt ohjataan testiin aikaisintaan kahden päivän kuluttua tai myöhemmin (48-96 h sisällä)

Kaikkia koronavilkkuhälytyksen saaneita ja muita selkeästi tartunnalle altistuneita henkilöitä ohjataan noudattamaan ns. omaehtoista karanteenia eli välttämään tapaamasta muita ihmisiä ja tekemään etätyötä, jos mahdollista 10 vuorokauden ajan.

Mikäli tarvitset arvion hoidon tarpeesta, soita päivystysapuun 116 117Hätätilanteessa soita 112.

EU:n koronatodistus

Tietoa EU:n koronatodistuksesta. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta. Todistus otettiin käyttöön kesäkuussa 2021.

Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista otetaan käyttöön 14.7.2021. EU-koronatodistuksen saa Omakanta - palvelusta Kanta.fi

Ulkomaan matkailua kehotetaan edelleen harkitsemaan huolella. Mikäli todistukselle on kiireellistä tarvetta esimerkiksi välttämättömän ulkomaanmatkan vuoksi, mutta todistuksessa on puutteita, tulee ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan (ensisijaisesti Omasoten kautta). Samoin mikäli tarvitsee välttämättä paperisen todistuksen, eikä voi sitä itse tulostaa, voi ottaa yhteyttä terveysasemaan (yhteystiedot) ja yleistä lisätietoa asiasta kanta.fi/koronatodistus-ukk).

Huom! Mi­kä­li tar­vit­set ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen ul­ko­maan­mat­kai­lua var­ten, tes­ti on han­kit­ta­va oma­kus­tan­tei­ses­ti yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta (esim. yk­si­tyi­sel­tä lää­kä­ria­se­mal­ta).