Koronainfo

 (sivun tiedot päivitetty 27.6.2022) 

Koronarokotukset

Koronarokotusten rokotuspisteiden sijainnit ja aikataulut löydät täältä 

Korona-asiointi Omasotessa:

Omasote.kainuu.fi

Tunnistaudu järjestelmään ensin vahvalla menetelmällä (esim. pankkitunnus tai mobiilivarmenne):

 • Koronaan liittyvissä todistusasioissa klikkaa ”koronaan liittyvät todistukset” tai käytä suoraa linkkiä
 • Koronatartuntoihin liittyvissä jäljitys- ja neuvonta-asioissa klikkaa ”tartunnanjäljityskysely” tai käytä suoraa linkkiä.

Puhelimitse

Käytössä on myös takaisinsoittopalvelu numerossa 044 709 3788. Jos asia koskee koronapassia, valitse nauhoitteen kuultuasi numero 1. Jos asia koskee korona-tartunnanjäljitystä, karanteeniaikaa ja siihen liittyvää ohjeistusta, valitse 2.

 

Al­tis­tu­nut tai sai­ras­tu­nut ko­ro­naan? Miten toimia?

 • Kotitestaus lieväoireisille
 • Terveydenhuollon testaus sote-henkilöstölle, voimakasoireisille tai riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus)

Positiivisen tuloksen saaneille ja oireisille omaehtoista kontaktien välttämistä.

Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Lue tarkemmin päivitetyistä ohjeista: 

Päivitettyjä ohjeita (23.3.2022)

Jos asut yh­des­sä ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa tai olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa tar­tun­nan saa­neen kans­sa

 • Väl­tä yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja, kun­nes sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta. Jos usei­ta per­heen­jä­se­niä sai­ras­tuu, 5 vuo­ro­kaut­ta las­ke­taan vii­mei­sim­pä­nä sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta.
 • Jos olet täy­sin oi­ree­ton, voit men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Jää etä­töi­hin, jos se on mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin.

  Testiajanvaraus

  Terveydenhuollon testaus suunnataan sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä. 

  Muut voivat tehdä kotitestin ja välttää omaehtoisesti kontakteja 5vrk positiivisesta testituloksesta tai oireiden alkamisesta.

  Tartunta on todettava terveydenhuollossa, jos tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen ansionmenetyksen korvaamiseksi.

  Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi (https://oma­so­te.kai­nuu.fi/)  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020 (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus; käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu)

  Koronatestaus 

  • Testauspisteet Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na
  • Kajaanin koronanäytteenotto on muuttanut 1.8.22 vanhalle pääterveysasemalle (Satamakatu 2). Testauspiste ja autokaista keskussairaalan pihasta on poistunut.

   Sisäänkäynti näytteenottoon tapahtuu pääovesta (Satamakadun puolelta, tai portaat Tehdaskadun puolelta). Näytteenottoon saapuvia pyydetään tulemaan paikalle mahdollisimman lähellä varattua aikaa, ettei odotustilaan pääse muodostumaan jonoja. Maskin käyttöä suositellaan kaikille asiakkaille. Näytteenotto on avoinna ma-to 8.30-15.30 ja per­jan­tai­sin klo 8.30-14.30. Vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä ei näyt­tee­not­toa.

   Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020 

  Ko­ro­na­tes­tauk­sen yh­teys­tie­dot Kai­nuus­sa Kai­nuun so­ten toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

  • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.

  PAXLOVID-lääkehoidon kohdentaminen COVID-19-infektion hoidossa

  Paxlovid-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain covid-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja  potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski. Lääkettä on rajatusti saatavilla ja että sitä käytetään STMn ohjeistuksen mukaisesti vaikean COVID19-taudin riskiryhmien hoitoon.

  Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä. Hoito tulee  aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta.  

  Paxlovid on annettava mahdollisimman pian covid-19-diagnoosin jälkeen ja 5 vrk:n sisällä oireiden  alkamisesta. Koko 5 vrk:n hoitokuurin suorittaminen loppuun on suositeltavaa, vaikka potilas 
  tarvitsisi sairaalahoitoa vaikea-asteisen tai kriittisen covid-19:n vuoksi Paxlovid-hoidon aloittamisen  jälkeen.