Koronarokotukset

Rokotetietoa vieraskielisille - Information on foreign languages

Yleistietoa koronasta sekä rokotuksista englanniksi sekä käännöksiä rokotejärjestelyistä löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

THL suosittelee

kolmatta koronarokoteannosta

KAINUUN KORONAROKOTUKSET

Koronarokotukset pääsääntöisesti ilman ajanvarausta, ajanvarausmahdollisuudesta ilmoitettu erikseen kunnan kohdalla. HEINÄKUUSSA

KORONAROKOTUKSET OVAT TAUOLLA.

Nel­jäs ro­ko­tean­nos, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3-4 kuukautta

 • 70 – 79 v. riskiryhmiin kuuluville
 • 75 vuotta täyttäneille
 • iäkkäille, jotka asuvat hoitokodeissa tai ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä
 • iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt
 • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

Viidettä rokoteannosta suositellaan, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4-6 kuukautta 

 • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

 

HYRYNSALMI, terveysasema, ilman ajanvarausta

22.6. klo 8-12

vko 26 - 32 ei rokotuksia

17.8. klo 8-12

KAJAANI, Kaukametsän opisto, Koskikatu 4B, ilman ajanvarausta

14.–15.6. klo 8.30 – 15.30

21.6.–22.6. klo 8.30 – 15.30

28.–29.6. klo 8.30 – 15.30

vko 27–30 ei rokotuksia

2.-3.8. klo 8.30 – 15.30

 

KUHMO, Oppimiskeskus (Piilolantie 47), ilman ajanvarausta

15.6. klo 9-15

vko 25–30 ei rokotuksia

2.8. klo 9-15

 

PALTAMO, neuvola, ajanvarauksella

vko 24 ei rokotuksia

23.6. klo 9-11.30

30.6. klo 12.30–15.45

vko 27 – 30 ei rokotuksia

4.8. klo 12.30–15.15

 

RISTIJÄRVI, neuvola, ajanvarauksella

14.6. klo 12.30 – 15

28.6. klo 12.30–15.30

vko 27–31 ei rokotuksia

9.8. klo 9-11.30

 

SOTKAMO, terveysasema, ilman ajanvarausta

15.6. klo 8.30–11.00 ja 12.00–15.30

23.6 klo 8.30–11.00

vko 26–30 ei rokotuksia

2.8. klo 9.00–11.00 ja 12–15.30

 

SUOMUSSALMI, terveysasema, ilman ajanvarausta

14.6. klo 9-15

28.6. klo 9-15

vko 27–30 ei rokotuksia

2.8. klo 9-15

Annosvälit

Ensimmäinen ja toinen koronarokote

Suomessa sekä mRNA-rokotteiden että Novavaxin proteiinirokotteen ensimmäisen ja toisen annoksen annosväli on 6–12 viikkoa.

Kolmas rokoteannos

 • Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. 
 • Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
   
 • 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville kun toisesta annoksesta on kulunut 6 kuukautta.
   
  • Myös muille 12 -17 vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, kun toisesta annoksesta on kulunut 6 kuukautta, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten. On hyvä huomioida että EU:n rokotustodistus ei vanhene alle 18 vuotiailla kahden annoksen jälkeen.

Nel­jäs ro­ko­tean­nos, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3-4 kuukautta

 • 70 – 79 v. riskiryhmiin kuuluville
 • 75 vuotta täyttäneille
 • iäkkäille, jotka asuvat hoitokodeissa tai ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä
 • iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt
 • Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le

Viidettä rokoteannosta suositellaan, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4-6 kuukautta 

 • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

Ks. lisätietoja

Käytettävät rokotteet

Kainuussa on tällä hetkellä käytössä kolme koronavirusrokotevalmistetta

 • mRNA-rokotteet (Pfizer-Biontechin ja Modernan* valmisteet)

 • Novavaxin Nuvaxovid-rokote 18 vuotta täyttäneelle, jolle ei voida antaa mRNA- tai adenovirusvektorirokotetta. Varaa aika Omasotessa ja merkitse pyyntöä lisätieto-kohtaan.

Alle 11-vuotiaille rokotteena käytetään erityisesti lapsille suunniteltua pienemmän annoksen sisältävää Pfizer-Biontechin Comirnaty -valmistetta. Suomessa pienemmille lapsille suositellaan kahta rokotetta 6 – 12 viikon annosvälillä.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Annosväli on vähintään kuusi viikkoa.

Tehosteannoksissa rokotevalmisteena käytetään ensisijaisesti samaa rokotetta kuin aiemmissa annoksissa.

Ohjeita

Ota mukaasi (viivakoodillinen) henkilötodistus, ajokortti tai KELA-kortti rokotustietojen kirjaamisen nopeuttamiseksi.

Käytä kasvomaskia ja pukeudu siten, että olkavarsi on helposti paljastettavissa.

Alaikäisten rokotusohjeita

 • Alaikäinen voi päättää itse rokotteen ottamisesta, jos rokottaja arvioi nuoren olevan riittävän kypsä tekemään päätöksen.

 • Jos nuori ei halua tai ei ole kykenevä päättämään itse rokotuksestaan, rokottamiseen suostumus kysytään huoltajilta. Huoltajilta suostumus tarvitaan kirjallisena, jonka voi antaa suostumuslomakkeella. tulee täyttää ja ottaa se tulostettuna mukaan rokotukseen. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, tarvitaan suostumus rokottamiseen kaikilta huoltajilta.

Huoltajan suostumus koronarokotukselle (paperiversiona käytettäväksi)

Lähetä huoltajan suostumus –lomake sähköisesti tästä (edellyttää Omasoteen kirjautumista).

English: A Guardians consent for the covid vaccination

* Modernan Spikevax-rokotetta tarjotaan Suomessa kaikille muille 12 vuotta täyttäneille paitsi alle 30-vuotiaille miehille. Heille Spikevax-rokotetta ei tarjota varotoimena hyvin harvinaisen sydänlihastulehduksen riskin vähentämiseksi. Kun Spikevaxia annetaan kolmantena annoksena, käytetään vain puolikasta annosta.

THL suosittelee, että alle 30-vuotiaille miehille ja pojille tarjotaan ainoastaan Pfizer-Biontech Comirnaty-koronarokotevalmistetta.

Kyseessä on varotoimi, joka liittyy harvinaiseen sydänlihastulehduksen sivuvaikutukseen nuorilla miehillä. Kainuussa ei ole todettu yhtään koronarokotteeseen liittyvää sydänlihastulehdusta, mutta  toistaiseksi Modernan rokotteen käyttö alle 30-vuotiailla miehillä keskeytetään. Jatkorokotuksissa heille käytetään Pfizer Biontechin -valmistetta.

Pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat ylipäätään harvinaisia, ja sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. Rokotuksen jälkeen havaittuja sydänlihastulehduksia on todettu eniten nuorilla miehillä kahden viikon sisällä toisen mRNA-rokoteannoksen saamisesta. Riski on naisilla ja vanhemmilla miehillä huomattavasti pienempi kummankin mRNA-rokotteen kohdalla.

Lisätietoja

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa koronarokotusten ohjauksesta sekä muista kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista. Lisätietoja saat THL:n verkkosivuilta.

Annosväleistä ja käytettävistä rokotevalmisteista lisätietoja

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.