Koronarokotukset

Kainuun soten järjestämistä koronarokotuksista ajantasaiset tiedot löytyy koronainfo -sivun etusivulta 

Lisätietoja ro­ko­tuksista

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa koronarokotusten ohjauksesta sekä muista kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista. Lisätietoja saat THL:n verkkosivuilta

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.