Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. 
Kainuun alueella puheterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella, erikoissairaanhoidossa Kainuun keskussairaalan eri erikoisaloilla ja kehitysvammapoliklinikalla.

Lisätietoa puheterapiapalveluista Puheterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen tukeminen, puheen, kielen, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, toimintaterapeutin ja lääkärin kanssa. 

Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse.  Palveluita järjestetään myös ostopalveluna. Puheterapiapalvelu on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietolomakkeen ensi-käynnille. 

Erikoissairaanhoidon lastenpalveluiden puheterapeutin arvioon ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.  Arviointi- ja ohjauspalveluita tarjotaan alle 18-vuotiaille erikoissairaanhoidon piiriin kuuluville vauvoille, lapsille ja nuorille mm. syömisvaikeuksiin ja neurologisiin tai neuropsykiatrisiin pulmiin liittyen. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Kainuun keskussairaalalla lasten ja nuorten poliklinikalla, tarvittaessa myös kotikäynteinä tai keskussairaalan osastolla, mikäli arvioitava on sairaalajaksolla. Arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu toteutetaan yhdessä lapsen lähipiirin kanssa sekä osana moniammatillisia työryhmiä. Asiakkaat kutsutaan polikliinisille käynnille kirjeitse tai puhelimitse ja käynnit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia.

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielellistä kehitystä tuetaan mm. erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Kotiharjoittelu on tärkeä osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta.

Aikuisten puheterapia

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä ovat aivoverenkiertohäiriöistä ja aivovammoista aiheutuneet puhehäiriöt, etenevät neurologiset sairaudet (esimerkiksi Parkinsonin tauti tai ALS), nielemisvaikeudet ja äänihäiriöt. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommuni-kaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielellis-kognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapia voi sisältää ohjausta ja neuvontaa, seurantaluonteisia käyntejä ja/tai tiiviisti toteutettua kuntoutusta asiakkaan tarpeen mukaan. 

Aikuiset ohjautuvat puheterapeutin arvioon pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Käynnit toteutetaan joko osastokäynteinä Kainuun keskussairaalassa sairaalajakson aikana tai puheterapeutin vastaanotolla neurologian poliklinikalla. Vastaanotolle asiakkaat kutsutaan kirjeitse tai puhelimitse. Poliklinikkakäynnit ovat maksullisia. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden akuuttivaiheen kuntoutus toteutetaan vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää. Aikuisten puheterapiasta peritään poliklinikkamaksu.
 

Yhteydenotto

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-pe klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. Yhteyttä voi ottaa myös OmaSoten kautta.

Käyntiosoitteet:

Lapset
Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon palvelut Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi

Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Lasten ja nuorten poliklinikka, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sotkamo
Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Kuhmo
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi

Aikuiset

Neurologian poliklinikka
Kainuun keskussairaala, vanha sairaala, 2. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Vaativan kuntoutuksen osasto
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, osasto C6, 6. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kehitysvammapoliklinikka
Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani
 

 

Lisätietoa

vinkkejä normaalin kielen kehityksen tukemiseen -

tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta - Aivoliitto.fi
tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä - Papunet.fi 
tietoa kaksikielisyydestä hyvakysymys.fi
Papunetin kuvatyökalu - Papunet.fi
maksuttomia oppimispelejä lapsille - Oppijailo.fi
Oysin foniatrian päiväyksikön kokoamia linkkejä - Oys.fi
tietoa aivoverenkiertohäiriöistä - Aivoliitto.fi
tietoa nielemisvaikeuksista - Dysfagia.fi
tietoa vammaisten tulkkauspalveluista puhevammaisuudesta ja selkokielestä - Kela.fi

 

päivitetty 10.2.2021