Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille sekä kuntoutusyksikön aivoverenkiertohäiriöpotilaisiin.

Lisätietoa puheterapiapalveluista

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja äänen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa esim. päivähoito, toimintaterapeutti, lääkäri.

Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietokaavakkeen ensikäynnille.

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielellistä kehitystä tuetaan mm. erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Kotiharjoittelu on tärkeä osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapiapalvelut on kohdennettu Kajaanin terveyskeskussairaalan kuntoutusyksikön aivohalvauskuntoutujille. Kuntoutujat ohjautuvat puheterapiaan osastonlääkärin lähetteellä. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielellis-kognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Yhteystiedot

Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi
Käyntiosoite: Kajaanin pääterveysasema, Satamakatu 2, 87100 Kajaani
(vanha sairaala, punainen kivirakennus, ylin kerros)
Puheterapeutti Mervi Kantola puh. 044 797 0558
Puheterapeutti Outi Komulainen puh. 044 797 5329  
Puheterapeutti Sari Laine puh. 044 797 0029      

Kajaanin terveyskeskussairaalan kuntoutusyksikkö
Käyntiosoite:  Kajaanin pääterveysasema, Satamakatu 2, 87100 Kajaani
(pääovesta sisään, hissillä ylimpään kerrokseen)
Puheterapeutti Outi Komulainen puh. 044 797 5329
Puheterapeutti Emmi Korhonen  puh. 044 797 4917 

Kuhmo ja Sotkamo
Käyntiosoite: Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Puheterapeutti Tiina Määttä  puh. 044 797 0098

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Käyntiosoite: Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Puheterapeutti Liisa Karppinen puh. 044 797 4378

Lisätietoa

kielellisestä erityisvaikeudesta
puhevammaisuudesta ja selkokielestä Papunet
kuvatyökalu änkytyksestä
Oysin foniatrian päiväyksikön kokoamia linkkejä
aivoverenkiertohäiriöistä
nielemisvaikeuksista
puhevammaisuudesta ja selkokielestä Papunet
tulkkauspalveluista