Vammaispalveluiden lomakkeet

Hakemuslomakkeet

Vammaispalveluhakemuksen ja kehitysvammapalveluhakemuksen voi täyttää ja toimittaa sähköisesti osoitteessa:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/kainuu-sos

Linkki ohjautuu suomi.fi –kirjautumispalvelunsivustolle. Sähköiseen asiointiin voi kirjautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Omaishoidon vapaat

Perhehoito

Tukihenkilötoiminta

Henkilökohtainen apu

 

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus:

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avustajan tun­ti-il­moi­tuk­sen (työtuntilistan) voi työnan­ta­ja toi­mit­taa nyt myös säh­köi­ses­ti Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Palvelun käyttäminen on helppoa ja tunti-ilmoitus etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Työ­nan­ta­ja kir­jau­du Oma­so­teen klikkaamalla linkkiä ja lä­he­tä sähköinen henkilökohtaisen avun tun­ti-il­moi­tus. Oh­jei­ta säh­köi­sen tun­ti-il­moi­tuk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä Oma­so­tessa saa vam­mais­pal­ve­luis­ta tai klik­kaa­mal­la oh­jet­ta Oma­so­te säh­köi­nen tun­ti-il­moi­tus.pdf