Perheneuvola

Perheneuvola palvelee neljässä toimipisteessä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ja lasta odottavia perheitä. 
Perheneuvolan tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.  

      Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun

 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, tunteiden ilmaisemisesta tai vuorovaikutustaidoista
 • lapsellasi on vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kaveripiirissä
 • haluat tukea tai apua arkipäivän kasvatustilanteisiin tai haluat keskustella lapsen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä esim. uhmaikään ja murrosikään liittyen
 • vanhempien keskinäinen yhteistyö tuntuu vaikealta
 • lastasi tai perhettäsi on kohdannut yllättävä traumaattinen tapahtuma esim. sairaus, läheisen kuolema, onnettomuus
 • toivot selvittelyapua perheesi ristiriitatilanteisiin
 • toivot apua parisuhteen pulmiin
 • perheessäsi harkitaan avo- tai avioeroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviämiseen
 • haluat odotusaikana keskustella vanhemmuuteen ja vauvan tuloon liittyvistä ajatuksista

      Perheneuvolan toimintamuodot

 • ohjaus ja neuvonta lapsen kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyen
 • lapsen ja perheen tilanteen tutkiminen ja hoito
 • perhe-, pari-, yksilö-, ja vuorovaikutusterapiat
 • perheasiain sovittelu avo- tai avioerotilanteessa tai eroa harkittaessa

käräjäoikeuden pyynnöstä tehtävät vanhemmuuden arviot ja lapsen kuulemiset sekä täytäntöönpanosovittelu

Teemme työtä lapsen ja koko perheen kanssa. Tavoitteena on ongelmatilanteen ymmärtäminen, uusien näkökulmien löytyminen ja perheen omien voimavarojen vahvistuminen.

Toisinaan tarvitaan yhteistyötä perheelle tärkeiden verkostojen kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat perheen luvalla ja useimmiten perhe itse on mukana keskusteluissa.

Asiakastyön lisäksi perheneuvola antaa työnohjausta, konsultaatiota ja koulutusta lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia, lähetteitä ei tarvita. Kainuun perheneuvolassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja toimistosihteereitä

Asiakkuus perheneuvolassa
Perheneuvolan asiakkaaksi voi tulla lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä omaan toimipisteeseen ks. lopussa olevat yhteystiedot.  Kajaanissa yhteydenotot otetaan vastaan puhelinaikana numeroon 044 797 4151 ma, ke ja pe klo 10.-11.30.
Mahdolliset aikojen peruutukset toivomme tehtävän hyvissä ajoin, koska käyttämättä jäänyt aika hidastaa jonossa olevien asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Kajaanin toimipisteessä yhteydenotto käsitellään työryhmässämme uutena asiakkuutena, jos viimeisimmästä käynnistä on kulunut yli 6 kk. Uudelle asiakkaalle postitetaan ennakkotehtävä, joka palautetaan ensimmäisellä käynnillä. Ennakkotehtävä nopeuttaa arviointijakson työskentelyä ja voi auttaa asian ratkaisemisessa omin keinoin. Perheneuvolatyöskentely Kajaanin toimipisteessä alkaa arviokäynneillä (1-3 käyntiä), jolloin kartoitetaan asiakasperheen tilannetta. Arviokäyntien jälkeen sovitaan jatkotyöskentelystä tai asiakkuuden päättymisestä. Työskentelyjakson tavoitteet ja kesto sovitaan yhdessä ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan väliajoin.

Perheneuvolan yhteystiedot

Kajaani, Lönnrotinkatu 2 C, 3. krs, 87100 Kajaani
Puh. 044 797 4960 (toimisto)
4.1.2021 alkaen puhelinaika uusille asiakkaille ma, ke ja pe klo 10–11.30 puh. 044 797 4151.
Kajaanin toimipiste palvelee myös Paltamossa ja Ristijärvellä.

Kuhmo, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo
Puh. sos.työntekijä 044 797 0204 ja psykologi 044 797 0205

Sotkamo, Keskuskatu 9, Sotkamon terveysasema, PL 60, 88601 Sotkamo
Puh. sos.työntekijä 044 797 0276 ja 044 797 4497
Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 12-13 numerossa 044 797 4497
Sotkamon toimipiste palvelee myös Hyrynsalmella

Suomussalmi, Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi
Puh. sosiaalityöntekijä 044 7773040 ja 044 797 4729
Puhelinaika torstaisin klo 9-10 numerossa 044 797 4729
         

Asiakaspalaute