Asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) ja asetukseen (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus vahvistaa asiakasmaksut pääsääntöisesti kahden vuoden välein.