Turvakoti

Turvakoti on tarkoitettu kaikille lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille iästä ja sukupuolesta riippumatta. Turvakotiin voi tulla mihin kellonaikaan tahansa. Turvakodissa voi asioida myös nimettömänä. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva voi ottaa suoraan yhteyttä turvakotiin. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotiasiakkaan tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Kajaanissa lastenkoti SalmiLaan on varattu yksi perhepaikka. SalmiLassa toimiva turvakoti on Oulun turvakodin etäyksikkö ja palvelee koko Kainuuta. Kajaanin turvakodin ollessa täynnä asiakas voidaan ohjata muihin turvakoteihin, joista lähimmät sijaitsevat Oulussa, Rovaniemellä, Raahessa ja Kuopiossa. Avun saanti ei jää kiinni siitä, että Kajaanin turvakoti olisi sillä hetkellä varattu.

Yhteystiedot

Lastenkoti SalmiLan turvakoti puh. 044 797 5252 (paikkatiedustelut) tai 
Oulun turvakodin päivystyspuhelin 0400 581 606 (keskusteluapu) 

Lastenkoti SalmiLan johtaja Pentti Kovalainen, pentti.kovalainen@kainuu.fi, puh. 044 797 0673  
Oulun ensi- ja turvakoti ry:n sosiaalityöntekijä Mia Saurio, mia.saurio@oetk.fi, puh.040 861 6618

Turvakotipalvelut Suomessa 
Mikä on turvakoti? Kuka ja miten voi hakeutua turvakotiin? Miten lähisuhdeväkivaltaa kokeneen ja hänen perheensä elämää tuetaan turvakodin jälkeen? Näihin kysymyksiin vastaa DigiPeople Studio Oy:n THL:lle tuottama animaatio. Video on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Joulukuu 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=qluGAwRZlxQ&feature=youtu.be (fi) 

Skyddshemstjänster i Finland 
Animationen illustrerar finska skyddshemstjänster, som är avsedda för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Vad får man för hjälp på ett skyddshem? Får man stöd efter en vistelse på skyddshem? Dessa frågor besvaras av THL’s animation. Den är producerad av DigiPeople Studio i December 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=vc5G3gCozsI&feature=youtu.be (sv) 

Shelters for Victims of Domestic Violence in Finland 
The animation illustrates how the Finnish shelters for victims of domestic violence work: Who and how one can apply for a shelter? What happens in the shelter, and how is the family supported thereafter. The video is produced for the National Institute for Health and Welfare (THL) by DigiPeople Studio. Helsinki, Finland, December 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=znhGoCkjl-E&feature=youtu.be (en)