Koulupsykologit

       Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa
       yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun
       oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea
       esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä
       hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä
       oppimisen pulmia.

      Koulupsykologien työtehtävät:     

  • Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ
  • Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää
  • Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät
  • Vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.
  • Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa
  • Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa
     

     Kajaanin alueen koululuissa toimii kuusi koulupsykologia, joilla kullakin on
     omat vastuukoulunsa ja -päiväkotinsa. Neljä koulupsykologia vastaa
     pääasiassa esikoululaisista sekä 1–5 luokalla olevista oppilaista ja kaksi
     koulupsykologia luokka-asteiden 6–9 oppilaista. Koulupsykologiin voivat
     ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta
     kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla.

    Koulupsykologien yhteystiedot:   

    Kajaani
    Jormakka Kai, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lyseo (7-9), Kätönlahden koulu (6lk), Nakertajan koulu (6lk),
    Teppanan koulu (6lk) Otanmäen koulu (7-9lk).
    puh. 044 797 5501, sähköposti: kai.jormakka@kainuu.fi

    Kettunen Maarit, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani Vuolijoen
    koulu (1-6lk), Otanmäen koulu (1-6lk) ja alueen esiopetusryhmät 
    puh.044 733 8967, sähköposti: maarit.kettunen@kainuu.fi

    Korpela Tino, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lohtajan koulu (1-5lk), Kuluntalahden koulu (1-5lk)
    Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Menninkäinen, Pikku-Kettu,
    Kaarnapursi, Purola, Kuluntalahti
    puh. 044 753 0603, sähköposti: tino.korpela@kainuu.fi

    Psykologi, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
    Nakertajankoulu (1-5lk), Keskuskoulu (3–5 lk), Jormuan koulu (1–6 lk), 
    Seminaarin koulu (1-2lk)
    Esiopetusryhmät: Pikkukaritsa, Kirjokansi, Aurinkorinne Seminaarinkatu, 
   Tapiola, Nakertaja, Karuselli
   puh. 044 797 4071, sähköposti:

   Niemi Minna, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
   Kätönlahden koulu (1-5lk) ja Teppanan koulu (1–5 lk)Esiopetusryhmät: 
   Vanamo, Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna, Onni ja Ilona 
   puh. 044 797 4072, sähköposti: minna.niemi@kainuu.fi 

   Psykologi, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
   Pietari Brahen koulut: Soidinsuo (1-5lk), Lehtikangas (1-5lk)
   Esiopetusryhmät: Hoijakka, Maitohammas, Mansikkapolku, Mäntylä,
   PikkuTassu, Tupuna, Ratamo, Kasseli, Sinilintu, Montessori, Kivapaikka
   puh. 044797 4070, sähköposti:

   Wallin Kiia, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
   Keskuskoulu (6-9 lk), Lehtikankaan koulu (6–9lk), 
   Soidinsuon- ja Lohtajan koulu (6lk)
   puh. 044 797 4992, sähköposti: kiia.wallin@kainuu.fi

   Sotkamo
   Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
   Sotkamon perusopetus (1-6lk) ja esiopetusryhmä
   puh. 044 797 4189, sähköposti: kirsi.erkkila@kainuu.fi 

   Mustonen Anna, Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Sotkamo
   Tenetin yläkoulu
   puh. 044 710 1772, sähköposti: anna.mustonen@kainuu.fi

   Kuhmo
   Ylhäinen Marika, Kontion koulu, Kontionkatu 2, Kuhmo
   puh. 044 710 4097, sähköposti: marika.ylhainen@kainuu.fi

   Suomussalmi
   Holappa Emma,  Ruukinkankaankoulu, Ruukinkatu 5, Suomussalmi
   puh. 044 797 4053, sähköposti: emma.holappa@kainuu.fi

   Paltamo/Ristijärvi
   Kettunen Maarit, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
   Korpitien- ja Kontiomäen koulut ja esiopetus
   Ristijärven koulu ja esiopetus
   puh. 044 733 8967, sähköposti: maarit.kettunen@kainuu.fi

 

 

Asiakaspalaute