Koulupsykologit

Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia.

Koulupsykologien työtehtävät:

- kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ 
- toimiminen osana esi- ja perusopetuksen oppilashuoltoa 
- opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät
- huoltajien ohjaus ja neuvonta  
- opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajien ja oppilashuollon toimijoiden kanssa
- oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen 
- psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa 
 

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla. 

Koulupsykologien yhteystiedot:

Kajaani 
Ostopalvelu/Flöjt-Leinonen Laura, Lehtikankaan koulu, Rinnekatu 2A, Kajaani 
Lehtikankaan koulu (1-9 lk) 
Esiopetusryhmät: Lehtikangas, Mansikkapolku
p. 044 797 4 070

Ostopalvelu/ Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Lohtajan , Kuluntalahden ja Jormuan koulu (1-6lk)
Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Pikku-Kettu, Menninkäinen, Kaarnapursi, Kettukallio, Kuluntalahti, Jormua
 p. 044 733 8967

Niemi Minna, tulosyksikköpäällikkö, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Kätönlahden ja Teppanan koulu (1-6 lk) 
Esiopetusryhmät: Kätönlahti, Teppana 
p. 044 797 4072, s-posti: minna.niemi@kainuu.fi 

Sijainen avoin Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Nakertajan ja Soidinsuon koulu (1-6 lk)
Esiopetusryhmät: PikkuKaritsa, Nakertaja, Karuselli, Pikkutassu, KivaPaikka, Tapiolan pk, Montessori, Maitohammas
 

Ostopalvelu/Sievänen Ilona, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Lyseo (7-9 lk)
Esiopetusryhmät: Kuurna, Ratamo, Sinilintu, Valonkadun pk
p. 044 797 4992

Ostopalvelu/Alaraudanjoki Esa, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Seminaarinkoulu (1-2 lk), Keskuskoulu (3-9 lk), Vuolijoen ja Otanmäen koulu (1-9 lk)
Esiopetusryhmät: Seminaari, Vuolijoki ja Otanmäki
p. 050 381 2266
 

Sotkamo
Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
Naapurivaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät
p. 044 797 4189, s-posti: kirsi.erkkila@kainuu.fi

Ostopalvelu/Piirainen Hanna, psykologin tutkimukset Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Vuokatti

Ostopalvelu/Sievänen Ilona
Esiopetusryhmät: Tiilinkangas, Käpymetsä pk
p. 044 797 4992

Kuhmo
Ylhäinen Marika, Peuranpolku 5, Kuhmo
Hietaperän. Lentuan (1-6lk), Tuupalan koulu (1-9lk)
Alueiden esiopetusryhmät
p. 044 797 4097, s-posti: marika.ylhainen@kainuu.fi

Suomussalmi
Holappa Emma,  Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi
Karhulanvaaran koulu (1-6lk), Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät.
p. 044 797 4053, s-posti: emma.holappa@kainuu.fi

Jääskeläinen-Heikkinen Eija, Ruukinkatu 5, Suomussalmi
Ruukinkankaankoulu (1-9 lk)
p. 044 7530 0603, s-posti: eija.jaakelainen-heikkinen@kainuu.fi

Hyrynsalmi
Holappa Emma,  Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi
Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät.
p. 044 797 4053, s-posti: emma.holappa@kainuu.fi

Paltamo
Ostopalvelu /Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Korpitien koulu (1-9lk) ja pienryhmät, Kontionmäen koulu (1-6lk)
Alueiden esiopetusryhmät.
 p. 044 733 8967

Ristijärvi
Ostopalvelu/Matilainen Kari, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
Ristijärven keskuskoulu
Alueen esiopetusryhmät
p. 044 733 8967

 

 

Asiakaspalaute

Päivitetty 8/2021