Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Asiakaspalaute

Käytössämme on sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta tai palvelusta. Antamanne palaute ohjautuu suoraan asianomaisen yksiköön.

Valitse yksikkö, jolle haluatte antaa palautetta:

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito
Aikuissosiaalipalvelut
Eläinlääkintähuolto
Ensihoito
Hammashoito
Keskussairaala, erikoissairaanhoito
Kotisairaala Aliisa
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulujen psykososiaaliset palvelut/koulu- ja nuorisopsykologit
Kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut, erityisterapia, fysioterapiat, kotikuntoutus, kuntoutustutkimus ja fysiatria
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kotipalvelu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perhetyö
Perheneuvola
Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta 
Vanhuspalvelut, ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Vanhuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut
Vammaispalvelut
Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala 
Äitiys- ja lastenneuvola 

Kainuunmeren Työterveys Oy 
Laboratorio (Nordlab)
 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta.