Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Asiakaspalaute

Käytössämme on sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta tai palvelusta. Antamanne palaute ohjautuu suoraan asianomaisen yksiköön.

Olemme uudistamassa asiakaspalautejärjestelmää. Tällä hetkellä palautejärjestelmässä on sairaalan osalta vanhoja yksikkönimiä. Palautteet kohdistuvat kuitenkin oikeisiin yksiköihin.

Valitse yksikkö, jolle haluatte antaa palautetta:

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito
Aikuissosiaalipalvelut
Eläinlääkintähuolto
Ensihoito
Hammashoito
Keskussairaala, erikoissairaanhoito
Kotisairaala Aliisa
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulujen psykososiaaliset palvelut/koulu- ja nuorisopsykologit
Kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut, erityisterapia, fysioterapiat, kotikuntoutus, kuntoutustutkimus ja fysiatria
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kotipalvelu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perhetyö
Perheneuvola
Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta 
Vanhuspalvelut, ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Vanhuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut
Vammaispalvelut
Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala 
Äitiys- ja lastenneuvola 

Kainuunmeren Työterveys Oy 
Laboratorio (Nordlab)
 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta.