Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Asiakaspalaute

Käytössämme on sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä. Palautejärjestelmän kautta voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta tai palvelusta. Antamanne palaute ohjautuu suoraan asianomaisen yksikön palautteenkäsittelijälle.

Valitse yksikkö, jolle haluatte antaa palautetta:

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito
Aikuissosiaalipalvelut
Eläinlääkintähuolto
Ensihoito
Hammashoito
Keskussairaala, erikoissairaanhoito
Kotisairaala Aliisa
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulujen psykososiaaliset palvelut/koulu- ja nuorisopsykologit
Kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut, erityisterapia, fysioterapiat, kotikuntoutus, kuntoutustutkimus ja fysiatria
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kotipalvelu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perhetyö
Perheneuvola
Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta 
Vanhuspalvelut, ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Vanhuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut
Vammaispalvelut
Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala 
Äitiys- ja lastenneuvola 

Kainuunmeren Työterveys Oy 
Laboratorio (Nordlab)

Yleispalaute

Oheisen linkin kautta voitte antaa yleistä palautetta sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva yleispalaute

Ilmoitus turvallisuuspoikkeamasta

Mikäli koette, että omassa tai omaisenne hoidossa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voitte täyttää sähköisen vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja potilasturvallisuutta kehitetään tehtyjen ilmoitusten pohjalta.

Sähköinen ilmoitus hoidossa tapahtuneesta vaaratilanteesta 

Ohjeita palautteen antamiseen

Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla. Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella. Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.

Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta.  

Palautelinkki on laitettu valmiiksi keskussairaalan pääaulan ja osastojen päiväsalien asiakaskäyttöön tarkoitetuille tietokoneille.