Palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista

Asiakaspalaute

Käytössämme on sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta tai palvelusta.
Antamanne palaute ohjautuu suoraan asianomaisen yksiköön.

Valitse yksikkö, jolle haluatte antaa palautetta:

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito
Aikuissosiaalipalvelut
Eläinlääkintähuolto
Ensihoitopalvelut
Suun terveydenhuolto
Keskussairaala, aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito (poliklinikka, päiväsairaala,  osastohoito, leikkaushoito, muistineuvolat, lääketieteelliset erikoisalat)
Kotisairaala Aliisa
Kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelut, erityisterapia, fysioterapiat, kotikuntoutus, kuntoutustutkimus ja fysiatria, kehitysvammaosasto- ja poliklinikka
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kotipalvelu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perhetyö
Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut (lasten somaattinen esh, lasten ja nuorten psykiatria, perheneuvola, koulupsykologipalvelut, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys, neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskelija th)
Perusterveydenhuollon vastaanotot (yleislääketieteen pkl)
Perusterveydenhuollon terveyskeskussairaalat (vaativan kuntoutuksen osastot)
Päivystyspalvelut
Radiologia
Teho- ja valvonta
Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta 
Ikäihmiset, ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Ikäihmiset, kotona asumista tukevat palvelut
Vammaispalvelut

Kainuunmeren Työterveys Oy 
Laboratorio (Nordlab)

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta.