Sosiaalinen tuki

Aikuissosiaalityöstä voit saada muiden palveluin lisäksi myös sosiaalista kuntoutusta, joka on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalista kuntoutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan toiveita ja tavoitteita kuunnellen. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan myös nuorten sijoittumista ja sitoutumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan. 

Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa sosiaalinen kuntoutus on muun muassa:
• asiakkaan rinnalla kulkemista ohjaten ja neuvoen
• asumisen ohjausta
• ryhmätoimintaa omana toimintana tai jonkun muun tahon järjestämänä
• sosiaaliohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden tapaamisia
• kurssi- tai leiritoimintaa

Jos olet kiinnostunut sosiaalisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä aikuissosiaalityöhön soittamalla numeroon 08 6156 7741.