Kajaanin perhesuunnitteluneuvola


Ter­vey­den­hoi­ta­jan ajan voi varata Omasoten kaut­ta sähköisesti.
Perhesuunnitteluun, ehkäisyyn tai rokotuksiin liittyvistä asioista voi viestiä Omasoten kautta.

Per­he­suun­nit­te­lu ja ehkäisy sekä aikuisten ja mat­kai­li­joi­den ro­ko­tuk­set
ter­vey­den­hoi­ta­ja, seksuaalineuvoja Sa­ni Kar­hu
pu­he­lin­neu­von­ta ja ajan­va­raus
ma–pe klo 9–10
puh. 044 715 7166