Kuhmon terveysaseman vastaanotto

Koronainfo

Terveysaseman aukioloajat  
ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15. 
La–su, juhlapyhinä sekä jouluaattona ja juhannusaattona klo 9-17.  
Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.  

Yhteydenotto terveysasemalle

  • Jos sinulle on nimetty yhteyshenkilö, ole häneen yhteydessä puhelimitse tai Omasote-viestin kautta. Mikäli yhteyshenkilö ei heti vastaan puhelimeen, hän soittaa sinulle takaisin mahdollisimman pian.
  • Jos sinulle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, saat yhteyden takaisinsoittojärjestelmän kautta. Sinulle tullaan nimeämään oma yhteyshenkilö. Jatkossa asioit yhteyshenkilön kanssa, joko puhelimitse tai Omasote-viestin kautta.
  • Kiireellisessä tilanteessa (esim. murtumat, äkillinen vatsakipu) voit hakeutua suoraan terveysaseman vastaanotolle.  

Etäpalveluiden avulla hoidamme silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Sinua hoitava ammattilainen tekee arvion hoituuko asia etänä vai vaatiiko vastaanotolla käyntiä. Etäpalveluilla tarkoitetaan Omasote-viestejä ja puhelinkontakteja. Näillä säästämme sekä ammattilaisen että potilaan aikaa ja vaivaa lisäksi vältämme infektiosairauksien leviämistä.

Soitto-ohjeet 
Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
puh. 08 6156 5635
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)
Lankanumerosta numeroon
puh. 116 117
puh. 08 6156 6000
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
- neuvonta, laskutukseen liittyvät asiat
puh. 040 671 9006
Reseptit ja uusiminen
Terveysasemalla uusitaan vain pääsääntöisesti terveysasemalla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
puh. 08 6156 5635
Faksi   puh. 08 718 0075
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitajat 
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito.
Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.)
puh. 08 6156 5635
Työttömien terveystarkastukset
Päivi Ahtonen
puh. 044 797 0578
Yk­si­kön hal­lin­to  
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Jaana Sievänen puh. 044 775 0287
Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Tuula Sassi  puh. 044 750 2423