Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

Terveysasemien verkkosivujen käytettävyyskysely

Hei! OIemme kehittämässä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) verkkosivuja terveysasemien osalta entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että sivuilla vierailijat löytävät etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti. Siksi meidän onkin tärkeää kuulla juuri Sinun näkemyksesi siitä, millaisena terveysasemien verkkosivut koetaan tällä hetkellä: mikä on hyvää, mikä huonoa, mitä voisimme kehittää ja miten. Kyselyyn vastaaminen on erittäin nopeaa (noin 1min) ja vastaaminen tapahtuu anonyymina. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. Kiitos vastauksestasi!

Kyselyyn pääset tästä 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronainfo

Terveysaseman aukioloajat 
ma–to klo 8–16, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15. 
la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 
Päivystys Suomussalmella la-su, juhlapyhinä sekä jouluaattona ja juhannusaattona  
klo 9–17 p. 08 6156 6200. Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Soitto-ohjeet 
Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Valitse aluksi terveysasema, jolla haluat asioida.  

Seuraavaksi valitse asioinnin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sairaanhoitajat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kansanterveyshoitajat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (terveyskeskusavustajat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 
 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus.

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.

puh. 08 6156 6200
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu) puh. 116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.

 

Terveyskeskusavustajat
- ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
- reseptien uusinta, neuvonta
puh. 08 6156 6200
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
puh. 08 6156 6200
Faksi puh. 08 718 0062
Hoitotarvikejakelu  
Kansanterveyshoitajat
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito.
Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.):

Johanna Juntunen, Ulla-Maija Valjakka-Lavikainen 
puh. 08 6156 6200
 
Työttömien terveystarkastukset:
Sanna Kaulanen

puh. 044 797 4794

Yksikön hallinto:   
Tulosyksikön päällikkö (ajalla 13.8.-31.10.2021) Merja Haverinen puh. 040 671 9042 
Apulaisylilääkäri Pertti Pasanen  puh. 040 671 9044