Kirurgian poliklinikka

Kirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja.

Osa kirurgian poliklinikan toiminnasta on siirtynyt 27.1.2020 alkaen Uuden sairaalan toimenpideyksikköön, 3 kerros. Käynti pääoven F1 kautta. Olkaa hyvä ja tarkistakaa saamastanne kutsukirjeestä, minne vastaanottonne on suunniteltu, koska toiminta jatkuu osin myös vanhalla puolella.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan seuraavia potilasryhmiä:
- gastroenterologia
- käsikirurgia
- lastenkirurgia
- ortopedia ja traumatologia
- neurokirurgia
- plastiikkakirurgia  
- urologia                                                        
- verisuonikirurgia
- yleiskirurgia
 
Vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuva lääkärit työparinaan sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Po­lik­li­ni­kal­la työs­ken­te­lee myös haa­va­hoi­ta­ja, te­ko­ni­vel­hoi­ta­ja ja -koor­di­naat­to­ri, hoi­don­va­raa­ja, uro­te­ra­peut­ti   ja sih­tee­ri.  Kirurgian poliklinikan lää­kin­tä­vah­ti­mes­ta­ri  vas­taa muun muas­sa eri­lais­ten tu­kien ja kip­sien te­ke­mi­ses­tä, hänen työpisteensä sijaitsee Uuden sairaalan päivystysalueella, käynti F 2 ovesta.

Voit lähettää Omasote viestin kirurgian poliklinikalle Lä­he­tä vies­ti kirurgian po­lik­li­ni­kal­le , jolla voitte perua/vaihtaa lääkärin vastaanoton 3 arkipäivää ennen kyseistä vastaanottoaikaa.

Kirurgian po­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä 10.9.2020 al­kaen ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Yhteystiedot:
Kirurgian poliklinikka palvelee potilasasioissa puhelimitse seuraavasti:
puh. 044 751 9315 lähete- ja ajanvarausasiat,  ma–pe klo 9–11
puh. 044 768 6537 lääkärinlausunnot ja -todistukset, ma–pe  klo 9–11
puh. 044 797 4951 sairaanhoitaja,  ma–pe klo 9–10   
puh. 044 797 4893 uroterapeutti, ma klo 13–15
                             
Osoite: 
Kainuun keskussairaala
Kirurgian poliklinikka
Sotkamontie 13
87300 Kajaani