Kirurgian poliklinikka

Kirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja.

Kirurgian poliklinikan toimii uudessa sairaalassa 3. kerros, käynti pääoven F1 kautta.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan seuraavia potilasryhmiä:
- gastroenterologia
- käsikirurgia
- lastenkirurgia
- ortopedia ja traumatologia
- neurokirurgia
- plastiikkakirurgia  
- urologia                                                        
- verisuonikirurgia
- yleiskirurgia
 
Vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuva lääkärit työparinaan sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Po­lik­li­ni­kal­la työs­ken­te­lee myös haa­va­hoi­ta­ja, te­ko­ni­vel­hoi­ta­ja ja -koor­di­naat­to­ri, hoi­don­va­raa­ja, uro­te­ra­peut­ti ja sih­tee­ri. Kirurgian poliklinikan lää­kin­tä­vah­ti­mes­ta­ri  vas­taa muun muas­sa eri­lais­ten tu­kien ja kip­sien te­ke­mi­ses­tä, hänen työpisteensä sijaitsee Uuden sairaalan päivystysalueella, käynti F 2 ovesta.

Voit lähettää Omasote viestin kirurgian poliklinikalle Lä­he­tä vies­ti kirurgian po­lik­li­ni­kal­le , jolla voitte perua/vaihtaa lääkärin vastaanoton 3 arkipäivää ennen kyseistä vastaanottoaikaa.

Kirurgian po­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Yhteystiedot:
Takaisinsoittopalvelumme on avoinna ma–to klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00, puh. 040 672 5800.
Haavapoliklinikan takaisinsoittopalvelun numero on 044 797 0679.
Tekonivelkoordinaattorin takaisinsoittopalvelun numero on 044 797 4042.
                             
Osoite: 
Kainuun keskussairaala
Kirurgian poliklinikka
Sotkamontie 13, 3. krs, F1 ovi
87300 Kajaani