Haavapoliklinikka

Haavapoliklinikka toimii kirurgian poliklinikan alaisuudessa viitenä (5) päivänä viikossa uudessa sairaalassa 3. kerros. Sisäänkäynti F1. 

Jalkautunut haavapoliklinikka toimii vuoroviikoin keskiviikkoisin Sotkamon, Suomussalmen ja Kuhmon terveysasemilla.  Haavapoliklinikkapäivinä toteutetaan poliklinikkavastaanoton lisäksi kotikäyntejä, konsultaatiokäyntejä osastoilla ja hoivayksiköissä.

Haavapotilaiden alueellinen seuranta ja hoito on organisoitunut moniammatillisesti toteutuvaksi kokonaisuudeksi. Haavapotilaita hoidetaan haavapoliklinikalla, kirurgisilla vuodeosastoilla, kirurgian poliklinikalla ja yhdeksällä Kainuun sote -kuntayhtymän terveysasemalla. 

Yhteystiedot:

Haavahoitajat Arja Korhonen ja Tuula Eskelinen

Haavapo­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lum­me on avoin­na ma–to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00, puh. 044 797 0679.