Nuorisopsykiatrian poliklinikka


Kiireettömään hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, (poikkeustilanteissa kuraattorin, terveydenhoitajan, perheneuvolan, sosiaalitoimi/ lastensuojelun lähetteellä), nuoren itsensä tai hänen lähiverkostonsa yhteydenoton perusteella.


Yksikössämme noudatetaan valtakunnallisia hoitotakuuseen kuuluvia hoitoon pääsyn perusteita (www.stm.fi).

Kiireelliseen hoitoon hakeudutaan:


• virka-aikana yhteydenotto Lanu-työryhmään, virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto päivystyspoliklinikalle
• Lanu-työryhmä (toimii nuorten päivystystyöryhmänä)
• vastaa nuorten ja heidän perheidensä akuuttiin huoleen, toimien joustavasti ja liikkuvasti
• tekee välimaaston palveluna (perustason ja erikoissairaanhoidon välillä) hoidon tarpeen arviointia
• Osallistuu tarpeenmukaiseen hoitoon perustason ja poliklinikan työntekijöiden kanssa.


Yhteystiedot:
Puh. 08 6156 2647 / 044 797 4425 (toimisto)

Osoite:   
Nuorisopsykiatrian poliklinikka   
Sammonkatu 13, 2. krs, linja-autoasemaa vastapäätä
87100 Kajaani