Sisätautien poliklinikka

Sisätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. Sisätautien hoitoa toteutetaan sisätautien, vatsatautien ja syöpätautien poliklinikoilla. Poliklinikka järjestää erikoissairaanhoidon etäpoliklinikkatoimintaa perusterveydenhuollon tiloissa Suomussalmella ja Kuhmossa. Tavoitteena on toimia konsultaatiopoliklinikkana, jolloin jatkohoito toteutetaan pääasiassa avosektorilla. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti joidenkin potilasryhmien hoito kuuluu pitempiaikaisesti erikoissairaanhoitoon. Poliklinikka jakaantuu erikoispoliklinikoihin, joilla on oma vastuulääkäri ja sairaanhoitaja(t).
                                                                                                                                                                                                         Erikoispoliklinikat:
• endokrinologian poliklinikka
• hematologian poliklinikka
• infektiosairauksien poliklinikka
• kardiologian poliklinikka
• nefrologian poliklinikka
• reumatologian poliklinikka

vatsatautien poliklinikkatoiminta,
- ruokatorven toiminnalliset tutkimukset (manometriat, pH-nauhoitukset)
- PEG- . gastrostomaensiletkujen vaihdot,
- mahalaukuntähystykset (gastroskopiat) ja
- paksusuolentähystykset (kolono- ja sigmoidoskopiat).
Tähystysten yhteydessä voidaan diagnostiikan lisäksi tehdä myös hoitotoimenpiteitä.                                                 

  • yleissisätautien poliklinikka

Poliklinikalla korostuvat potilasohjaus ja yhteistoiminta potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien yksiköiden ja eri ammattiryhmien kanssa.

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ on käytössä sisätautien poliklinikalla. 
Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot:
Puh.        044 747 7920 

Sisätautien poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaikamme on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Faksi: 087180086           

Osoite:   
Kainuun keskussairaala
Sisätautien poliklinikka
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300   Kajaani