Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. Poliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja ohjataan neurologian erikoissairaanhoitoa tarvitsevia asiakkaita/potilaita yhteistyössä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä tuotetaan heille kuntoutuspalveluja.  Neurologian poliklinikalla toimii moniammatillinen  työryhmä. Tarvittaessa asiakkaan hoidossa käytetään sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin palveluja. 

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan epilepsiaa, aivoverenkiertohäiriöitä, Parkinsonin tautia, MS-tautia, dementiaa ja lihassairauksia sairastavia potilaita. Potilaalle voidaan tarvittaessa varata aika sairaanhoitajan, psykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin ja kuntoutusohjaajan vastaanotolle. 

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ on käytössä neurologian poliklinikalla. 
Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot

Puh. 044 7974163

Neurologian poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Faksi: 087180089

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Neurologian poliklinikka
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani