Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka

Korva -, nenä - ja kurkkutautien poliklinikka on erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikka, joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 7.30–15.30 ja perjantaisin klo 7.30 - 14.30. Muina aikoina kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan uuden sairaalan päivystyspoliklinikalla.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä kuuloasema sijaitsevat vanhan sairaalan päärakennuksen toisessa kerroksessa pääaulan läheisyydessä.  Lisäksi potilaita hoidetaan osastolla L ja osastolla B sekä leikkausosastolla. Tarvittaessa aikuisten ja lasten kuulon kuntoutusohjaajat tekevät myös koti- ja työpaikkakäyntejä.

Poliklinikalla hoidetaan kaikenikäisiä korva-, nenä- ja kurkkutauteja sairastavia potilaita. Potilaat tutkitaan ja heille laaditaan suunnitelma oireen, vaivan tai sairauden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi yhteistyössä eri toimintayksiköiden kanssa.

Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja laadukas hoito. 

Voit lähettää Omasote viestin korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle.  Lähetä viesti korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa, lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien po­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Yhteystiedot:
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Puh. 044 797 4293, ma – to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00.
Faksi 08 718 0026
 
Osoite:
Kainuun keskussairaala
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani

Kuuloasema:
Puh. 044 714 9805, ma – to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00.
 
Osoite:
Kainuun keskussairaala
Kuuloasema
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani